ActiveSystems Hjem
Vis liste over alle byer
Søk
BilderButikkNyheterSpillVæretWebmailOm Oslo

  
Alle nyheter

Lokal nyheter

Generelle nyheter
ABC Nyheter
Aftenposten
Dagbladet
Dagen
Framtida
Kommentar
Kommunal Rapport
Morgenbladet
Nationen
Nettavisen
NRK
Ny Tid
P4
Panorama
Siste.no
The Norway Post
TV2 Nyhetene
Ukeavisen Ledelse
Uriks
Utrolige Nyheter
Utrop
VG
Vårt Land

Andre nyheter
Altinn
Arbeidstilsynet
Arkivverket
Avinor
BI Handelshøyskolen
Bibliotekarforbundet
Bike.no
BilNorge
Boarding.no
Bonytt
Båtmagasinet
Cappelen Damm
Filmweb
Fjord Norge
Forbrukerportalen
Foreldre
Forskning
Forsvaret
foto.no
Gatebil.no
Helse
Her og Nå
Høgskolen i Bergen
Jenteporten
Kirken
KK
Klar Tale
Klassekampen
Lovdata
Mat
Montages
Mote
Motor
Musikkweb
NAV
Norsk Tipping
Nysgjerrigper
OBOS
Oslo Jazzfestival
Politiet
Regjeringen
Røde Kors
Seher
Seilas
Skatteetaten
Statistisk sentralbyrå
Statnett
Stortinget
Teknisk Ukeblad
Trafikanten
UIA
UIB
UIO
UIT
ut.no
Utdanningsdirektoratet
Vegvesen
Villmarksliv
Wideroe

Økonomi nyheter
Dagens Næringsliv
E24.no
Finans Norge
Finanstilsynet
Hegnar
iMarkedet
NA24.no
NRK Økonomi
Skagenfondene
Økonomisk Rapport

Sports nyheter
Aftenposten Sport
Dagbladet Sport
FotballMagasinet
NRK Sport
VG Sport

IT nyheter
akam.no
amobil.no
Apple
Dagens IT
Datainform
digi.no
DinSide
gamer.no
Gamereactor
Hardware.no
IDG.no
IT-Kanalen
ITavisen
ITpro.no
mac1
online.no
Techworld.no
tek.no
teknofil.no
Teknologi

Fylkes aviser
Adresseavisen
Agderposten
Firda
Fosna-Folket
Framtid i nord
Fædrelandsvennen
Gjengangeren
Namdalsavisa
Nordlys
NRK Buskerud
NRK Hedmark og Oppland
NRK Hordaland
NRK Møre og Romsdal
NRK Nordland
NRK Rogaland
NRK Sogn og Fjordane
NRK Telemark
NRK Troms og Finnmark
NRK Trøndelag
NRK Vestfold
NRK Østfold
Oppland Arbeiderblad
Rogalands Avis
Smaalenene
Sogn Avis
Strilen
Sunnmørsposten
Sør-Trøndelag
TA
Tidens Krav
Troms Folkeblad
Varden
Vestfold Blad

NyheterForrigeForrigeForrigeNesteNesteNeste


Internasjonale reservar og valutalikviditet, september 2019, endelege talStatistisk sentralbyrå
Endelege/førebelse tal for internasjonale reservar og valutalikviditet blir publisert månadleg på vegner av Noregs Bank. Publiseringa er ein del av sentralbanken sine forpliktingar som følgjer av IMFs dataspreiingsstandard SDDS (Special Data Dissemination Standard).
2019-10-21 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Byggeareal, september 2019, foreløpige tallStatistisk sentralbyrå
Byggearealstatistikken viser utviklingen i byggeaktiviteten: Antall igangsettingstillatelser og nye boliger som kommer til ved ombygging av eksisterende bygningsmasse. I tillegg dekkes også bygninger som er revet, brent ned eller gått tapt av andre årsaker. 
2019-10-21 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Sal av petroleumsprodukt, september 2019, førebelse talStatistisk sentralbyrå
Føremålet med statistikken er å synleggjere salet av petroleumsprodukt. Statistikken syner salet av ferdig raffinerte petroleumsprodukt til ulike næringar fordelt på fylke. Statistikken syner ikkje petroleumsprodukt brukt som råstoff eller petroleumsprodukt forbrukt i energiproduserande næringar.
2019-10-21 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Industrien venter lavere vekst i 4. kvartalStatistisk sentralbyrå
Norske industriledere melder om oppgang i produksjonsnivået og økt sysselsetting i 3. kvartal 2019. Den generelle bedømmelsen for 4. kvartal 2019 er fortsatt positiv hos flertallet av industrilederne, men andelen optimister er lavere enn i forrige kvartal.
2019-10-21 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Sal av petroleumsprodukt opp med 3,5 prosentStatistisk sentralbyrå
Samla sal av petroleumsprodukt i september enda på 714 millionar liter, ein oppgang på vel 3,5 prosent frå same periode i 2018.
2019-10-21 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Konjunkturbarometer for industri og bergverk, 3. kvartal 2019Statistisk sentralbyrå
Statistikken gir et aktuelt bilde av situasjonen for industri og bergverk ved å kartlegge bedriftsledernes vurdering av de faktiske forhold samt forventninger til kommende kvartal.
2019-10-21 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Skatterekneskap, september 2019Statistisk sentralbyrå
Statistikken viser dei akkumulerte skatteinnbetalingane ved utgangen av kvar månad. Innbetalingane er fordelt på skatt frå personar og upersonlege skattytarar, som aksjeselskap og institusjonar. Skatteinnbetalingane er også delt mellom dei ulike skattekreditorane, som stat, kommune, fylke og folketrygd.
2019-10-18 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Massevirkeprisene fortsetter å økeStatistisk sentralbyrå
Prisen på massevirke økte med 17 prosent i 3. kvartal 2019. I gjennomsnitt fikk skogeierne 346 kroner per kubikkmeter, noe som er 46 kroner mer enn i 3. kvartal 2018. Prisen på sagtømmer gikk ned med 2 prosent.
2019-10-18 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Små forskjeller i kjøretid fra nærmeste brannstasjon til der folk borStatistisk sentralbyrå
Beregnet kjøretid fra nærmeste brannstasjon til bosatte adresser er relativt lik i alle landets kommuner. Sjekk hvor lang kjøretiden er for din kommune.
2019-10-18 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Trafikkulykker med personskade, september 2019, foreløpige tallStatistisk sentralbyrå
Statistikken omfatter dødsulykker og andre ulykker med personskade som er meldt til politiet. Trafikkulykkene som inngår i statistikken har skjedd på offentlig eller privat vei, gate eller plass som er åpen for alminnelig trafikk.
2019-10-18 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Skogavvirkning for salg, 3. kvartal 2019, foreløpige tallStatistisk sentralbyrå
Statistikken viser hvor mye tømmer som hogges for salg av ulike treslag og sortimenter, og hvilke priser skogeierne oppnår.
2019-10-18 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Eurostudent VIIStatistisk sentralbyrå
2019-10-17 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Utdanningsregnskap, 2017Statistisk sentralbyrå
Utdanningsregnskapet beskriver Norges utgifter til utdanningsformål. Det dekker både private og offentlige utgifter knyttet til utdanningstjenester eller investeringer i disse. Utgiftene fordeles etter hvilken type tjeneste de går til, hvem de produseres av og etter finansieringskilde.
2019-10-17 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

18 elbiler per ladepunktStatistisk sentralbyrå
Elbiler har tilgang til ladestasjoner i de fleste kommuner. I snitt deler 18 elbiler hvert allment tilgjengelig ladepunkt. Samtidig bygger mange kommuner også ut lade- og landstrømanlegg for ferger og skip.
2019-10-17 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

11 prosent av enslige forsørgere i jobb har lavinntektStatistisk sentralbyrå
Det er særlig blant unge aleneboende og enslige forsørgere at relativt mange havner i lavinntektsgruppen, selv om de er i arbeid.
2019-10-17 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Vi brukte 205 milliarder på utdanningStatistisk sentralbyrå
De totale driftsutgiftene til utdanning utgjorde i underkant av 205 milliarder kroner i 2017, som tilsvarer 7,3 prosent av bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge. Utdanningsutgiftene utgjorde rundt 38 800 kroner per innbygger.
2019-10-17 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Stor oppgang i eksportprisen for fersk laksStatistisk sentralbyrå
I veke 41 i 2019 var eksportprisen for fersk laks 50,70 kr/kg, ein oppgang på 8,3 prosent samanlikna med veka før.
2019-10-16 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Eksport av laks, veke 41 2019Statistisk sentralbyrå
Vekestatistikk som viser gjennomsnittleg eksportpris samt eksportvolum av fersk og fryst oppdrettslaks.
2019-10-16 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, august 2019Statistisk sentralbyrå
Statistikken måler den månadlege kostnadsutviklinga for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg. Indeksen blir brukt til å prisregulere byggjekontraktar mellom røyrleggjarbedrifter og byggherrar.
2019-10-16 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Byggjekostnadsindeks for bustader, september 2019Statistisk sentralbyrå
Statistikken måler den månadlege prisutviklinga på innsatsfaktorane til bygging av bustader. Indeksane vert ikkje påverka av endra produktivitet eller endringar i entreprenøren sine fortenestemarginar. Statistikken blir i hovudsak brukt til justering av byggjekontraktar.
2019-10-16 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Kostnadsindeks for lastebiltransport, 3. kvartal 2019Statistisk sentralbyrå
Statistikken gir informasjon om kor mykje det kostar å drifte ein lastebil kvart kvartal samanlikna med ein tidlegare periode. Det blir laga indeksseriar for sju ulike typar lastebilar fordelt på fem ulike kostnadsgrupper.Det blir utarbeida tre totalindeksar: 1) Med bom-, ferje- og drivstoffkostnader, 2) Utan bom- og ferjekostnader og med drivstoffkostnader og 3) Utan bom-, ferje- og drivstoffkostnader. 
2019-10-16 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Landbruk i hele landetStatistisk sentralbyrå
I Norge bor én av fjorten innbyggere på en landbrukseiendom. Arealet som tilhører disse eiendommene, utgjør imidlertid over tre fjerdedeler av det norske fastlandet.
2019-10-16 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Underskudd i varehandelenStatistisk sentralbyrå
Lav eksport av naturgass og råolje kombinert med høy import førte til et underskudd i utenrikshandelen med varer i september 2019. Naturgasseksporten minsket med nesten 70 prosent sammenlignet med september i fjor.
2019-10-15 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Utenrikshandel med varer, september 2019, foreløpige tallStatistisk sentralbyrå
Utenrikshandelsstatistikken viser utviklingen i Norges handel med utlandet, målt i verdi og mengde. Den gir informasjon om totalimport og eksport samt landfordelt handel på ulike detaljeringsnivå.
2019-10-15 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 3. kvartal 2019Statistisk sentralbyrå
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer (UHVP) bruker tallene fra utenrikshandelen til å lage volum- og prisindekser. Indeksene måler dermed utviklingen i volum og pris for eksporterte og importerte varer over tid.
2019-10-15 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Prisindeks for brukte boliger, 3. kvartal 2019Statistisk sentralbyrå
Statistikken måler verdiutviklingen på alle brukte boliger, basert på løpende prisopplysninger over brukte boliger som omsettes i fritt salg. Tallene sesongjusteres etter et stabilt mønster der boligprisene som regel øker fra 1. til 2. kvartal, mens de ofte synker fra 3. til 4. kvartal.
2019-10-15 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Økonomiske levekår går i arvStatistisk sentralbyrå
Hvor en plasserer seg i inntektsfordelingen som voksen, påvirkes i stor grad av hvilken husholdning en tilhørte som barn. 
2019-10-15 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Lengst kjøretid til akuttmottak i FinnmarkStatistisk sentralbyrå
I opptaksområdet til Finnmarkssykehuset er beregnet kjøretid fra bosatte adresser til nærmeste akuttmottak lengst, mens den er kortest i opptaksområdet til Oslo Universitetssykehus. Sjekk hvor lang kjøretiden er for din kommune.
2019-10-15 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Fortsatt svak økning i boligpriseneStatistisk sentralbyrå
Sesongjusterte tall fra prisindeksen for brukte boliger viser at prisene økte med 0,9 prosent fra 2. kvartal til 3. kvartal.
2019-10-15 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Utlendingene satte overnattingsrekord i sommerStatistisk sentralbyrå
Utlendinger sto for godt over 6 millioner overnattinger i Norge fra mai til og med august i år. Det er ny rekord, og tyskerne er de klart ivrigste gjestene i Norge.
2019-10-14 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Dyrere opphold på de fleste krisesentreStatistisk sentralbyrå
De siste tre år har antall overnattingsdøgn ved krisesentrene ligget noenlunde stabilt. Kommunenes betaling for tjenestene har imidlertid økt i samme periode.
2019-10-14 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Mindre frakt med utenlandske lastebilerStatistisk sentralbyrå
I 2018 ble det fraktet 268,5 millioner tonn gods med lastebiler på vei i Norge og til og fra utlandet. Det er omtrent det samme som året før. De utenlandske lastebilene fraktet 12 millioner tonn. Dette er 8,8 prosent mindre enn i 2017.
2019-10-11 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Innovasjonsinvesteringer på nesten 73 milliarder i 2018Statistisk sentralbyrå
61 prosent av foretakene som var omfattet av den norske innovasjons­undersøkelsen hadde innovasjonsaktivitet i perioden 2016-2018. Til sammen sto disse for innovasjonsinvesteringer på 72,7 milliarder kroner i 2018.
2019-10-11 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Aksjeselskap er mer robuste enn enkeltmannsforetakStatistisk sentralbyrå
I 2012 ble det etablert 51 200 foretak. Av disse var 15 300, eller 30 prosent, fortsatt aktive i 2017. Aksjeselskapene var mest overlevelsesdyktige med en overlevelsesgrad på 48 prosent.
2019-10-11 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Nyetablerte foretaks overlevelse og vekst, 2012-2017Statistisk sentralbyrå
Statistikken viser i hvilken grad nyetablerte foretak overlever og vokser. Foretakene blir gruppert etter næring, organisasjonsform, fylke, kommune, og størrelse målt i antall sysselsatte. Foretakene følges av statistikken inntil de er fem år gamle.
2019-10-11 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Godstransport med lastebil, 4. kvartal 2018Statistisk sentralbyrå
Tall for godstransport med norske lastebiler dekker biler med nyttelast 3,5 tonn og over. Den publiseres om lag 16 uker etter rapporteringskvartalets utløp. Tall for godstransport med lastebil over grensen dekker aktiviteten med lastebil til og fra Norge og belyser norske og utenlandske bilers andel av godstransporten. Tallene hentes fra utenrikshandelsstatistikken og publiseres om lag seks uker etter kvartalets utløp. Tall for godstransport med utenlandske lastebiler til/fra og i Norge hentes fra Eurostat og publiseres årlig i oktober.
2019-10-11 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Innovasjon i næringslivet, 2016-2018Statistisk sentralbyrå
Undersøkelsen om innovasjon i næringslivet måler norske foretaks evne til nyskaping og omstilling innenfor områdene produkter (varer og tjenester), prosesser, organisasjon og marked. Statistikken gir også informasjon om foretakenes innovasjonsprosesser og rammebetingelsene for dette arbeidet.
2019-10-11 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Mobilitet blant personer med fag-/svennebrevStatistisk sentralbyrå
Å styrke opplæringen av fagutdannede, definert her som en person som har yrkeskompetanse dokumentert med fagbrev eller svennebrev, har vært en uttalt målsetting for den sittende regjeringen.
2019-10-11 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Is the tax system more redistributive now?Statistisk sentralbyrå
2019-10-10 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Konsumprisindeksen, september 2019Statistisk sentralbyrå
Konsumprisindeksen (KPI) beskriver utviklingen i konsumpriser for varer og tjenester etterspurt av private husholdninger bosatt i Norge. Endringen i KPI er et vanlig mål for inflasjon. KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) er et mål for underliggende utvikling i konsumprisene.
2019-10-10 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Er skattesystemet mer omfordelende nå?Statistisk sentralbyrå
Ulikheten i inntekt som følge av endringer i skatte- og avgiftssystemet har økt noe de siste seks årene, men endringen i formuesskatten har ikke påvirket dette i særlig grad.
2019-10-10 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Produsentprisindeksen, september 2019Statistisk sentralbyrå
Produsentprisindeksen (PPI) måler prisutviklingen på varer i produsentleddet ved salg til det norske markedet og eksport. Statistikken dekker olje og gassutvinning, industri, bergverk, kraftforsyning, vannforsyning og enkelte tjenester.Fra og med indeksen for januar 2019, publisert 11. Februar 2019, er referanseåret til PPI endret til 2015 = 100.  
2019-10-10 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, september 2019Statistisk sentralbyrå
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands (PIF) måler prisutviklingen i første omsetningsledd i det norske markedet. Det vil si varer fra norsk produksjon solgt i Norge og importerte varer.Fra og med indeksen for januar 2019 som ble publisert 11. Februar 2019 er referanseåret til PIF endret til 2015.  
2019-10-10 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Harmonisert konsumprisindeks, september 2019Statistisk sentralbyrå
Harmonisert konsumprisindeks (HKPI) er ein indikator som nyttast til samanlikningar av prisutviklinga mellom europeiske land. Hos Eurostat finn du HKPI for fleire land, samt for EU, Euroområdet og EØS. Gå til statistikken Konsumprisindeksen for meir om prisutviklinga i Noreg.
2019-10-10 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Økt ulikhet som følge av skatteendringer de siste åreneStatistisk sentralbyrå
Endringene i skatte- og avgiftssystemet som har blitt gjort under Solberg-regjeringen, har isolert sett hatt en negativ effekt på inntektsfordelingen, viser en ny rapport.
2019-10-10 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Tilbudssjokk gir svingninger i priser på energivarerStatistisk sentralbyrå
Angrep på Saudi-Arabias oljeproduksjon medførte et plutselig hopp i oljeprisen i september, mens god tilgang på naturgass bidro til en prisnedgang i produsentprisindeksen (PPI). PPI ekskludert energivarer økte marginalt, hvor økningen i metallpriser hadde størst innvirkning. PPI var dermed uendret i september.
2019-10-10 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

KPI opp 1,5 prosent siste tolv månederStatistisk sentralbyrå
Konsumprisindeksen (KPI) steg 1,5 prosent fra september 2018 til september 2019, mens KPI-JAE økte 2,2 prosent i samme periode. Fra august til september 2019 gikk KPI opp 0,5 prosent, mens KPI-JAE gikk opp 0,6 prosent.
2019-10-10 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Veksten var bredt basertStatistisk sentralbyrå
Foreløpige fylkesfordelte tall viser at den økonomiske veksten i 2018 var bredt basert. Flere fylker hadde volumvekst i bruttoprodukt på over 2 prosent. Vest-Agder var fylket med høyest vekst.
2019-10-09 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Fylkesfordelt nasjonalregnskap, 2018Statistisk sentralbyrå
I Fylkesfordelt nasjonalregnskap er hovedstørrelser fra det endelige årlige nasjonalregnskapet fordelt på fylker og landsdeler. Tall for siste publiserte årgang er foreløpige.
2019-10-09 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Eksport av laks, veke 40 2019Statistisk sentralbyrå
Vekestatistikk som viser gjennomsnittleg eksportpris samt eksportvolum av fersk og fryst oppdrettslaks.
2019-10-09 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Nasjonalregnskap, august 2019Statistisk sentralbyrå
Nasjonalregnskapet gir oversikt over tilstanden og utviklingen i norsk økonomi. Sentrale størrelser i regnskapet er bruttonasjonalprodukt (BNP), forbruk, bruttoinvestering, eksport og import, sysselsetting og lønn, lønnsomhet i næringer og produktivitet.1. til 3. kvartal publiseres med månedlig nasjonalregnskap i hhv. mai, august og november. 4. kvartal publiseres februar året etter, endelig årstall for t-2 kommer i august.
2019-10-09 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Renter i banker og kredittforetak, august 2019Statistisk sentralbyrå
Statistikken gir en oversikt over utlåns- og innskuddsrentenivået i finansforetakene og fordeling av utlånsrenter på rentebindingstider. Statistikken omfatter månedlig statistikk for et utvalg av banker og kredittforetak. Kvartalsvis publiseres en totaltelling for alle finansforetak som også omfatter utlånsbeløp fordelt på rentebinding.
2019-10-09 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Renta på nye lån økerStatistisk sentralbyrå
Renta på nye boliglån til husholdninger fra banker og kredittforetak økte med 0,06 prosentpoeng fra juli til august 2019 til 2,87.
2019-10-09 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Nedgang i eksportprisen for fersk laksStatistisk sentralbyrå
I veke 40 i 2019 var eksportprisen for fersk laks 46,83 kr/kg, ein nedgang på 1,9 prosent samanlikna med veka før.
2019-10-09 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Fortsatt høy aktivitet i fastlandsøkonomienStatistisk sentralbyrå
Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge steg 0,7 prosent i perioden juni-august, sammenliknet med mars-mai, viser sesongjusterte tall. Fra juli til august var det en svak nedgang på 0,2 prosent, etter en oppgang på 0,8 prosent fra juni til juli.
2019-10-09 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Imperfect competition, compensating differentials and rent sharing in the U.S. labor marketStatistisk sentralbyrå
2019-10-08 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Beregninger av pensjonsformueStatistisk sentralbyrå
I denne rapporten beskrives metodene og forutsetningene for å beregne pensjonsformue på individnivå til bruk i statistiske analyser.
2019-10-08 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Pensjonsformue i Norge 2017Statistisk sentralbyrå
Beregnet pensjonsformue i snitt per person var på 2,9 millioner kroner ved utgangen av 2017.
2019-10-08 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

First union formation among the children of immigrants in Norway: Timing and choice of union typeStatistisk sentralbyrå
2019-10-07 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Internasjonale reservar og valutalikviditet, september 2019, førebelse talStatistisk sentralbyrå
Endelege/førebelse tal for internasjonale reservar og valutalikviditet blir publisert månadleg på vegner av Noregs Bank. Publiseringa er ein del av sentralbanken sine forpliktingar som følgjer av IMFs dataspreiingsstandard SDDS (Special Data Dissemination Standard).
2019-10-07 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Banker og kredittforetak, august 2019Statistisk sentralbyrå
Statistikken Banker og kredittforetak sammenstiller balanse og resultat for kredittinstitusjoner, finansieringsforetak og statlige låneinstitutt. Balansen viser eiendeler, gjeld og egenkapital. Utlån og innskudd er fordelt på sektor, næring og fylke. Resultatet viser inntekter og kostnader.
2019-10-07 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, august 2019Statistisk sentralbyrå
Målet med omsetningsstatistikken er å kartlegge nivået og utvikling av omsetning innen olje- og gassutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning fordelt på hjemme- og eksportmarked.
2019-10-07 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, august 2019Statistisk sentralbyrå
Det overordna føremålet til produksjonsindeksen er å måle utviklinga i verdiskapinga innanfor olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Indikatorar for verdiskapinga er verksemdas produksjon i fysiske produkt eller utførte timeverk.
2019-10-07 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

En av fire leser bøker dagligStatistisk sentralbyrå
Siden begynnelsen av 2000-tallet har boklesingen i Norge økt. I 2018 leste en fjerdedel av befolkningen papirbøker på fritiden en gjennomsnittsdag. Disse leser i snitt en time hver dag.
2019-10-07 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Omsetningsvekst i industrienStatistisk sentralbyrå
Industriomsetningen gikk opp 0,9 prosent i perioden juni-august 2019 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Fra juli til august 2019 var det en oppgang på 1,1 prosent.
2019-10-07 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Marginal produksjonsauke i industrienStatistisk sentralbyrå
Norsk industriproduksjon gjekk opp med marginale 0,3 prosent i perioden juni-august 2019 samanlikna med tremånadersperioden før, viser sesongjusterte tal. På månadsbasis, frå juli til august, var det derimot eit klårt fall.
2019-10-07 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Fleire nordmenn sov på hotell i OsloStatistisk sentralbyrå
Det var ein auke i talet på overnattingar ved hotell, campingplassar og hyttegrender i Noreg i august i år målt mot august i fjor. Det var særleg ei auke i hotellovernattingar i Oslo som bidrog til dette.
2019-10-04 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Prisindeks for engroshandel, 3. kvartal 2019Statistisk sentralbyrå
Prisindeks for engroshandel måler kvartalsvis prisutvikling for varer innen engroshandelen.
2019-10-04 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Trafikkulykker med personskade, 2018Statistisk sentralbyrå
Statistikken omfatter dødsulykker og andre ulykker med personskade som er meldt til politiet. Trafikkulykkene som inngår i statistikken har skjedd på offentlig eller privat vei, gate eller plass som er åpen for alminnelig trafikk.
2019-10-04 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, 2018Statistisk sentralbyrå
Statistikken viser norske ikkje-finansielle føretaks fordringar, gjeld, finansinntekter, finanskostnadar og eigarposisjonar i utlandet.
2019-10-04 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Overnattingar, august 2019Statistisk sentralbyrå
Statistikken kartleggjer nivå og utvikling av den kommersielle overnattingstrafikken. Tala omfattar overnattingar på hotell, hyttegrend, camping og vandrerhjem. Tala vert publisert på fylkesnivå, men mindre område kan tingast. Tal omfattar ikkje privat overnatting formidla via Airbnb og liknande. 
2019-10-04 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Vann- og grunnforurensning fra samferdselStatistisk sentralbyrå
Samferdsel bidrar til forurensning på natur og miljø. Akutt forurensning på land og til sjøs, kjemikaliebruk ved flyplasser og langs jernbane og saltforbruk på vei er noe av det som kan gi skade på vann og grunn.
2019-10-03 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Valgkampbidrag, 2019Statistisk sentralbyrå
Her vises bidrag til de politiske partiene mottatt i valgår innen siste fredag før valgdagen. Det gjelder bidrag på over 10 000 kroner gitt av enhver bidragsyter utenom fra andre deler av eget parti eller fra lovlig støtte fra offentlige etater.
2019-10-03 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

60 millioner i valgkampbidragStatistisk sentralbyrå
Før årets kommunevalg rapporterte de politiske partiene om snaut 60 millioner i mottatte bidrag. Dette er nesten 20 prosent mer enn ved forrige kommunevalg.
2019-10-03 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Flyttestrøm til SvalbardStatistisk sentralbyrå
Befolkningen i Longyearbyen og Ny-Ålesund økte med 121 personer første halvår av 2019. Dette er den sterkeste veksten som er registrert siden 2009.
2019-10-02 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Eksport av laks, veke 39 2019Statistisk sentralbyrå
Vekestatistikk som viser gjennomsnittleg eksportpris samt eksportvolum av fersk og fryst oppdrettslaks.
2019-10-02 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Befolkningen på Svalbard, 1. halvår 2019Statistisk sentralbyrå
Statistikken gir oversikt over befolkningen i Longyearbyen og Ny-Ålesund etter alder, kjønn og husholdningsstørrelse, samt inn- og utflytting, fødte og døde. Den gir dessuten tall for innbyggere i de andre bosetningene på Svalbard, Barentsburg og Hornsund.
2019-10-02 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Nedgang i eksportprisen for fersk laksStatistisk sentralbyrå
I veke 39 i 2019 var eksportprisen for fersk laks 47,73 kr/kg, ein nedgang på 1,8 prosent samanlikna med veka før.
2019-10-02 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Improving educational pathways to social mobility: Evidence from Norway?s ?Reform 94?Statistisk sentralbyrå
2019-09-30 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Uendret detaljhandelStatistisk sentralbyrå
Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene var uendret fra juli til august 2019, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en oppgang på 0,8 prosent fra juni til juli.
2019-09-30 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

11 billioner i offentlig nettoformueStatistisk sentralbyrå
Ved utgangen av 2. kvartal 2019 hadde staten en nettoformue på 11 billioner kroner. Kommuneforvaltningen på sin side hadde en nettogjeld på 100 milliarder kroner.
2019-09-30 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Oppgang i varekonsumetStatistisk sentralbyrå
Husholdningenes varekonsum steg 0,3 prosent i august etter et fall måneden før, viser sesongjusterte tall. Bilkjøp samt mat- og drikkevarer bidro til oppgangen.
2019-09-30 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Detaljomsetningsindeksen, august 2019Statistisk sentralbyrå
Detaljomsetningsindeksen beskriver verdi- og volumutvikling i detaljhandelen (utenom salg av motorvogner). Detaljhandel er virksomheter som driver salg av varer til private husholdninger. Tidligere publiserte sesongjusterte tall kan bli revidert når det legges inn tall for en ny måned i serien.
2019-09-30 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Elektrisitet, august 2019Statistisk sentralbyrå
Statistikken omfatter produksjon, kraftutveksling og forbruk. Månedstallene bør benyttes når det er behov for nyere informasjon enn det som foreligger i den årlige statistikken. De årlige tallene er mer detaljerte og omfatter også elektrisitetspriser, resultatregnskap og investeringer.
2019-09-30 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld, 2. kvartal 2019Statistisk sentralbyrå
Statistikken gir informasjon om størrelsen på stats- og kommuneforvaltningens fordringer og gjeld og hvordan de fordeler seg på forskjellige finansobjekter. I tillegg publiseres tall for offentlig bruttogjeld etter Maastricht-kriteriene.
2019-09-30 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Varekonsumindeksen, august 2019Statistisk sentralbyrå
Varekonsumindeksen viser utviklingen i husholdningenes konsum av varer. Statistikken bygger på detaljomsetningsindeksen, førstegangsregistrerte biler, elektrisitetsstatistikk og tilsvarende statistikker, og beregnes på indeksform.
2019-09-30 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Teknisk rapport for pilotundersøkelsen av forsøpling i Kristiansand kommuneStatistisk sentralbyrå
Dokumentasjon av metodikken til pilotundersøkelsen om søppel i Kristiansand kommune
2019-09-30 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

8,4 milliarder kroner i miljøstøtte i 2017Statistisk sentralbyrå
I 2017 ble det utbetalt nesten 8,4 milliarder kroner i miljøsubsidier og relaterte overføringer. Det var 7 prosent mer enn året før.
2019-09-27 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Tannregulering blant barn og ungeStatistisk sentralbyrå
Formålet med rapporten er å styrke kunnskapsgrunnlaget om barn og unges bruk av tannregulering, både når det gjelder behandlingsforløp og sosioøkonomiske og regionale forskjeller.
2019-09-27 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Pengemengde, august 2019Statistisk sentralbyrå
Hovedfokus i pengemengdestatistikken er tolvmånedersveksten i pengeholdende sektors beholdning av penger og andre finansielle eiendeler med høy likviditet. Transaksjons- og vekstberegninger er justert for endringer forårsaket av valutakurssvingninger og brudd som ikke skyldes transaksjoner.
2019-09-27 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Kredittindikator, august 2019Statistisk sentralbyrå
Kredittindikatorene viser utviklingen i publikums gjeld. Det skilles mellom gjeld til norske kreditorer K2 og total gjeld K3 som inkluderer utenlandsgjelda. Transaksjons- og vekstberegninger er justert for beholdningsendringer som ikke skyldes nye låneopptak eller nedbetaling av lån. 
2019-09-27 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Miljøøkonomiske virkemidler, 2018Statistisk sentralbyrå
Statistikken gir en oversikt over avgifter som er innført for å korrigere for negative effekter på miljøet forårsaket av menneskelige aktiviteter. Til internasjonal rapportering benyttes definisjonen miljørelaterte avgifter som har en noe annen avgrensning og inndeling enn miljøavgifter. I tillegg vises tall for miljøsubsidier og relaterte overføringer. 
2019-09-27 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Kjøtproduksjon, 1. halvår 2019, førebelse talStatistisk sentralbyrå
Slaktestatistikken viser total kjøtproduksjon og kjøtproduksjon fordelt på dei ulike dyreslaga.
2019-09-27 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenestenStatistisk sentralbyrå
Hovedformålet med notatet er å analysere og vurdere kvaliteten på årsverksdata fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
2019-09-27 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Sterk økning i miljøavgifteneStatistisk sentralbyrå
I 2018 ble det innbetalt 41 milliarder kroner i miljøavgifter, en økning på 8 prosent fra året før. Miljøavgiftene har økt med 10 milliarder kroner siden 2010.
2019-09-27 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Svakere innenlandsk gjeldsvekstStatistisk sentralbyrå
Nye tall fra kredittindikatorstatistikken viser at tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld var 5,5 prosent fram til utgangen av august, ned fra 5,6 prosent måneden før.
2019-09-27 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

37 døde i arbeidsulykker i fjorStatistisk sentralbyrå
Det ble registrert 37 dødsulykker i arbeidslivet i 2018. Dette er det laveste antallet siden 2000.
2019-09-26 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Oppdatert analysedatasettStatistisk sentralbyrå
For handels- og servicenæringane er det laga oppdatert analysedatasett med statistikk på 250 m rutenett.
2019-09-26 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Stadig mer alternativt drivstoff i transportStatistisk sentralbyrå
Bruk av alternativt drivstoff i transport er et viktig virkemiddel for å redusere skadelige klimautslipp. De siste årene har det vært en betydelig overgang fra fossilt til andre type drivstoff.
2019-09-26 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Kollektivtransport, 2. kvartal 2019, foreløpige tallStatistisk sentralbyrå
Statistikken omfatter all rutegående transport med buss, båt og bane. Fly, drosje, bilferger og Hurtigruten er ikke med. Passasjerer og billettinntekter publiseres kvartalsvis, mens år har langt flere detaljer. Tidsseriene i tabellene rekalkuleres jevnlig og endres når det foreligger ny informasjon. 
2019-09-26 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

ActiveSystems - Nyheter fra Statistisk sentralbyråDenne tjenesten er levert av ActiveSystems.