ActiveSystems Hjem
Vis liste over alle byer
Søk
BilderButikkNyheterSpillVæretWebmailOm Oslo

  
Alle nyheter

Lokal nyheter

Generelle nyheter
ABC Nyheter
Aftenposten
Dagbladet
Dagen
Framtida
Kommentar
Kommunal Rapport
Morgenbladet
Nationen
Nettavisen
NRK
Ny Tid
P4
Panorama
Siste.no
The Norway Post
TV2 Nyhetene
Ukeavisen Ledelse
Uriks
Utrolige Nyheter
Utrop
VG
Vårt Land

Andre nyheter
Altinn
Arbeidstilsynet
Arkivverket
Avinor
BI Handelshøyskolen
Bibliotekarforbundet
Bike.no
BilNorge
Boarding.no
Bonytt
Båtmagasinet
Cappelen Damm
Filmweb
Fjord Norge
Forbrukerportalen
Foreldre
Forskning
Forsvaret
foto.no
Gatebil.no
Helse
Her og Nå
Høgskolen i Bergen
Jenteporten
Kirken
KK
Klar Tale
Klassekampen
Lovdata
Mat
Montages
Mote
Motor
Musikkweb
NAV
Norsk Tipping
Nysgjerrigper
OBOS
Oslo Jazzfestival
Politiet
Regjeringen
Røde Kors
Seher
Seilas
Skatteetaten
Statistisk sentralbyrå
Statnett
Stortinget
Teknisk Ukeblad
Trafikanten
UIA
UIB
UIO
UIT
ut.no
Utdanningsdirektoratet
Vegvesen
Villmarksliv
Wideroe

Økonomi nyheter
Dagens Næringsliv
E24.no
Finans Norge
Finanstilsynet
Hegnar
iMarkedet
NA24.no
NRK Økonomi
Skagenfondene
Økonomisk Rapport

Sports nyheter
Aftenposten Sport
Dagbladet Sport
FotballMagasinet
NRK Sport
VG Sport

IT nyheter
akam.no
amobil.no
Apple
Dagens IT
Datainform
digi.no
DinSide
gamer.no
Gamereactor
Hardware.no
IDG.no
IT-Kanalen
ITavisen
ITpro.no
mac1
online.no
Techworld.no
tek.no
teknofil.no
Teknologi

Fylkes aviser
Adresseavisen
Agderposten
Firda
Fosna-Folket
Framtid i nord
Fædrelandsvennen
Gjengangeren
Namdalsavisa
Nordlys
NRK Buskerud
NRK Hedmark og Oppland
NRK Hordaland
NRK Møre og Romsdal
NRK Nordland
NRK Rogaland
NRK Sogn og Fjordane
NRK Telemark
NRK Troms og Finnmark
NRK Trøndelag
NRK Vestfold
NRK Østfold
Oppland Arbeiderblad
Rogalands Avis
Smaalenene
Sogn Avis
Strilen
Sunnmørsposten
Sør-Trøndelag
TA
Tidens Krav
Troms Folkeblad
Varden
Vestfold Blad

NyheterForrigeForrigeForrigeNesteNesteNeste


Lavere strømpris for husholdningeneStatistisk sentralbyrå
Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 45,6 øre/kWh i 2. kvartal 2019. Det er nær 10 øre/kWh lavere enn de tre foregående kvartalene da strømprisen var svært høy. Sammenlignet med 2. kvartal i 2018 var det en oppgang i prisen på rundt 2 prosent.
2019-08-23 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Elektrisitetspriser, 2. kvartal 2019Statistisk sentralbyrå
Statistikken viser gjennomsnittlige priser for elektrisitet for husholdninger, tjenesteytende næringer og industri samt elektrisitetspriser i engrosmarkedet. Statistikken har som formål å gi en oversikt over prisutviklingen i strømmarkedet fordelt etter forbruksgrupper og strømpriskontrakter.
2019-08-23 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap, 2. kvartal 2019Statistisk sentralbyrå
Statistikken dekker alle livs- og skadeforsikringsselskaper og utenlandske selskapers filialer i Norge. Den viser samlet resultat, balanse og noen spesifikasjoner for sektor og bransje.  
2019-08-23 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Transport med varebiler 2018Statistisk sentralbyrå
Formålet med undersøkelsen av transport med varebiler (små godsbiler) som SSB gjennomførte i 2018 var å gi bedre oversikt over dette transportsegmentet som har en viktig rolle i godstransporten i Norge.
2019-08-23 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Arbeidskraftkostnadsindeks, 2. kvartal 2019, førebelse talStatistisk sentralbyrå
Indeksene måler endringer i gjennomsnittlige arbeidskraftkostnader per betalt time.
2019-08-23 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Omsetningsindeks for næringslivstjenester, 2. kvartal 2019, foreløpige tallStatistisk sentralbyrå
Formålet med statistikken er å måle endring i omsetning for virksomheter innen næringslivstjenester og omsetning og drift av fast eiendom.
2019-08-23 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Økning i verdijustert resultat for livsforsikringsselskapeneStatistisk sentralbyrå
Livsforsikringsselskapene hadde et verdijustert resultat på 31,1 milliarder kroner i 2 kvartal 2019. Dette er en økning på 31,3 milliarder kroner i forhold til samme kvartal i fjor. Hovedårsaken er en økning i netto verdiendringer på aksjer og andeler.
2019-08-23 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Sterk vekst i oljeinvesteringene i 2019Statistisk sentralbyrå
Investeringene til rørtransport og utvinning av olje og gass for 2019 blir nå oppgitt til 182 milliarder kroner. Selv om anslaget er en liten nedjustering fra forrige måling indikerer det likevel en vekst på 16 prosent fra året før.
2019-08-22 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Økt utbytte i 1. halvår 2019Statistisk sentralbyrå
Markedsverdien av børsnoterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) har gått ned med 1,4 prosent i løpet av 2. kvartal 2019. Utbetalt utbytte på noterte aksjer økte med 8,4 prosent i 1. halvår 2019 i forhold til 1. halvår 2018.
2019-08-22 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Mer ujevn fordeling av innvandrere på arbeidsplasseneStatistisk sentralbyrå
Balansen mellom sysselsatte med og uten innvandrerbakgrunn på norske arbeidsplasser ble litt svakere i perioden 2005-2015, viser en fersk rapport.
2019-08-22 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Betydelig investeringsoppgang i 2019Statistisk sentralbyrå
Virksomhetenes nyeste anslag for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning tyder på en kraftig vekst i 2019. For 2020 antydes det en mer moderat vekst.
2019-08-22 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Moderate nettotegninger i verdipapirfondStatistisk sentralbyrå
Det ble nettotegnet verdipapirfondsandeler til en verdi av 12,7 milliarder kroner i 2. kvartal 2019. Nettotegningene ble plassert i ulike rentefond mens det i aksjefond var negative nettotegninger i kvartalet.
2019-08-22 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Statsregnskapets inntekter og utgifter, 2. kvartal 2019Statistisk sentralbyrå
Statsregnskapet viser statens totale inntekter og utgifter. Inntektene kommer blant annet fra skatter og avgifter, innbetalinger til folketrygden og petroleumsvirksomhet. Utgiftene består i hovedsak av overføringer, driftsutgifter og utgifter til bygg og anlegg.
2019-08-22 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Segregering på arbeidsplassene blant sysselsatte med innvandrerbakgrunn i NorgeStatistisk sentralbyrå
I denne rapporten analyseres graden av homogenitet og heterogenitet i sammensetningen av arbeidskraft med og uten innvandrerbakgrunn, og hvordan denne sammensetningen utviklet seg fra 2005 til 2015.
2019-08-22 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Verdipapirer, 2. kvartal 2019Statistisk sentralbyrå
Statistikken Verdipapirer gir oversikt over utstedersiden og eiersiden for verdipapirer registrert i VPS og utstedersiden for obligasjoner og sertifikater lagt ut av innlendinger i utlandet.
2019-08-22 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, 3. kvartal 2019Statistisk sentralbyrå
Statistikken gir nivå- og endringstall for investeringer i olje og gass, bergverksdrift, industri og kraftforsyning. Den omfatter både utførte investeringer og fremtidige investeringer som antas utført på bakgrunn av vedtatte planer, foreløpige antakelser eller lignende.
2019-08-22 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Verdipapirfond, kvartalstall, 2. kvartal 2019Statistisk sentralbyrå
Statistikken Verdipapirfond, kvartalstall omfatter alle norskregistrerte verdipapirfond forvaltet av norske forvaltningsselskap og inneholder opplysninger om andelskapital og nettotegninger av fondsandeler fordelt etter fondstype og eiersektor.
2019-08-22 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Svak auke i eksportprisen for fersk laksStatistisk sentralbyrå
I veke 33 i 2019 var eksportprisen for fersk laks 55,05 kr/kg, ein oppgang på 1,1 prosent samanlikna med veka før.
2019-08-21 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, juni 2019Statistisk sentralbyrå
Dei sesongjusterte tala frå Arbeidskraftundersøkinga gir informasjon om utviklinga i sysselsetting og arbeidsløyse. For å redusere utvalsusikkerheita, er tala gjennomsnitt av tre månader. Endringstala blir derfor rekna ut frå tala som er publisert tre månader tidlegare. Statistikken kjem ut kvar månad.
2019-08-21 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Eksport av laks, veke 33 2019Statistisk sentralbyrå
Vekestatistikk som viser gjennomsnittleg eksportpris samt eksportvolum av fersk og fryst oppdrettslaks.
2019-08-21 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet, 2. kvartal 2019Statistisk sentralbyrå
Statistikken viser betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet utført via norske banker. Datakilden er Skatteetatens valutaregister. Populasjonen omfatter grensekryssende bankoverføringer der norsk part er et ikke-finansielt foretak (næringskodene 64,65 og 66 er utelatt) eller en privatperson.
2019-08-21 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Internasjonale reservar og valutalikviditet, juli 2019, endelege talStatistisk sentralbyrå
Endelege/førebelse tal for internasjonale reservar og valutalikviditet blir publisert månadleg på vegner av Noregs Bank. Publiseringa er ein del av sentralbanken sine forpliktingar som følgjer av IMFs dataspreiingsstandard SDDS (Special Data Dissemination Standard).
2019-08-21 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Arbeidsløysa på 3,6 prosentStatistisk sentralbyrå
Justert for sesongvariasjonar, utgjorde dei arbeidslause 3,6 prosent av arbeidsstyrken i juni, opp 0,1 prosentpoeng frå mars.
2019-08-21 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Vikarjobb ? veien til fast jobb?Statistisk sentralbyrå
Innvandrere og personer på korttidsopphold utgjorde over halvparten av sysselsatte i vikarbyråer i 2018. Hvordan skiller denne gruppen seg ellers fra resten av arbeidsmarkedet, og bidrar vikarbyråer til å hjelpe folk inn på arbeidsmarkedet og etter hvert til en fast jobb?
2019-08-21 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Oppgang i bankoverføringer fra utlandetStatistisk sentralbyrå
Overføringene inn til Norge gikk opp med 25 milliarder kroner fra 1. kvartal 2019 til 2. kvartal 2019. Verdien av bankoverdføringer ut av Norge gikk i samme periode ned med 5 milliarder kroner.
2019-08-21 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Lågare sal av bilbensin og autodiesel i sommerStatistisk sentralbyrå
Samla sal av petroleumsprodukt i juli enda på 715 millionar liter, tilnærma uendra frå same periode i 2018.
2019-08-20 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Renta på nye lån økerStatistisk sentralbyrå
Renta på nye boliglån til husholdninger fra banker og kredittforetak økte med 0,04 prosentpoeng fra mai til juni 2019 til 2,73.
2019-08-20 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Lågare folketal i 201 kommunarStatistisk sentralbyrå
Ved utgangen av juni budde det 5 345 600 personar i Noreg. I første halvår auka folketalet med 17 400, men berre 208 av landets 422 kommunar tok del i auken. Folketalet gjekk nemleg ned i 201 kommunar i same periode.
2019-08-20 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Befolkning, 2. kvartal 2019Statistisk sentralbyrå
Statistikken gir folketalet for Noreg og alle norske fylke og kommunar. Folketalet ved årsskiftet blir gitt etter alder, kjønn, sivilstand og statsborgarskap. Nye tal for fødde, døde, innanlandske flyttingar og inn- og utvandringar som viser endringane i befolkninga kjem kvart kvartal.
2019-08-20 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Renter i banker og kredittforetak, juni 2019Statistisk sentralbyrå
Statistikken gir en oversikt over utlåns- og innskuddsrentenivået i finansforetakene og fordeling av utlånsrenter på rentebindingstider. Statistikken omfatter månedlig statistikk for et utvalg av banker og kredittforetak. Kvartalsvis publiseres en totaltelling for alle finansforetak som også omfatter utlånsbeløp fordelt på rentebinding.
2019-08-20 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Byggeareal, juli 2019, foreløpige tallStatistisk sentralbyrå
Byggearealstatistikken viser utviklingen i byggeaktiviteten: Antall igangsettingstillatelser og nye boliger som kommer til ved ombygging av eksisterende bygningsmasse. I tillegg dekkes også bygninger som er revet, brent ned eller gått tapt av andre årsaker. 
2019-08-20 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Sal av petroleumsprodukt, juli 2019, førebelse talStatistisk sentralbyrå
Føremålet med statistikken er å synleggjere salet av petroleumsprodukt. Statistikken syner salet av ferdig raffinerte petroleumsprodukt til ulike næringar fordelt på fylke. Statistikken syner ikkje petroleumsprodukt brukt som råstoff eller petroleumsprodukt forbrukt i energiproduserande næringar.
2019-08-20 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Færre lønnstakere til sjøsStatistisk sentralbyrå
Det var i underkant av 26 000 maritime lønnstakere 4. kvartal 2018. I perioden 2015 til 2018 har antall lønnstakere til sjøs falt med nesten 10 prosent.
2019-08-19 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Arbeidsgrupperapporter 2019Statistisk sentralbyrå
Dette notatet omfatter rapporter fra KOSTRAs arbeidsgrupper. Arbeidsgruppene har en årlig gjennomgang av eventuelle oppdateringer og vedlikehold av rapporteringsinnholdet av statistikk
2019-08-19 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, juni 2019Statistisk sentralbyrå
Statistikken måler den månadlege kostnadsutviklinga for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg. Indeksen blir brukt til å prisregulere byggjekontraktar mellom røyrleggjarbedrifter og byggherrar.
2019-08-19 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Kommunestyre- og fylkestingsvalget, personer med stemmerett, 2019Statistisk sentralbyrå
Statistikken gir beregnede tall over hvor mange som har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget etter blant annet alder, kjønn, landbakgrunn og fylke. Tidsseriene går tilbake til 1999.
2019-08-19 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Dette er de største studiestedene i NorgeStatistisk sentralbyrå
De seks største universitetene og høyskolene tiltrekker seg over halvparten av alle som tar høyere utdanning.
2019-08-19 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Færre småkommuner å stemme iStatistisk sentralbyrå
Ved høstens kommunestyre- og fylkestingsvalg vil 4,2 millioner innbyggere ha stemmerett. 133 av kommunene har under 2 500 stemmeberettigede ? ved forrige kommunevalg var det 168.
2019-08-19 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Gambling with the family silverStatistisk sentralbyrå
2019-08-16 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Skatterekneskap, juli 2019Statistisk sentralbyrå
Statistikken viser dei akkumulerte skatteinnbetalingane ved utgangen av kvar månad. Innbetalingane er fordelt på skatt frå personar og upersonlege skattytarar, som aksjeselskap og institusjonar. Skatteinnbetalingane er også delt mellom dei ulike skattekreditorane, som stat, kommune, fylke og folketrygd.
2019-08-16 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Tjenestepensjoner, 2018Statistisk sentralbyrå
Statistikken viser alle pensjonsytelser utenom folketrygden. Det som inngår i statistikken er offentlige tjenestepensjoner som er ytelsesbasert og private tjenestepensjoner som både kan være ytelsesbasert og innskuddsbasert.
2019-08-16 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Byggjekostnadsindeks for bustader, juli 2019Statistisk sentralbyrå
Statistikken måler den månadlege prisutviklinga på innsatsfaktorane til bygging av bustader. Indeksane vert ikkje påverka av endra produktivitet eller endringar i entreprenøren sine fortenestemarginar. Statistikken blir i hovudsak brukt til justering av byggjekontraktar.
2019-08-16 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Trafikkulykker med personskade, juli 2019, foreløpige tallStatistisk sentralbyrå
Statistikken omfatter dødsulykker og andre ulykker med personskade som er meldt til politiet. Trafikkulykkene som inngår i statistikken har skjedd på offentlig eller privat vei, gate eller plass som er åpen for alminnelig trafikk.
2019-08-16 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Økning i tjenesteforpliktelseneStatistisk sentralbyrå
Forpliktelsene til tjenestepensjonene økte med 4,4 prosent til 1 992 milliarder kroner i 2018.
2019-08-16 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Norske matpriser økte mest i NordenStatistisk sentralbyrå
Fra 2005 til 2018 økte produsentprisene på norske matvarer med 57 prosent, mens prisene i Sverige, Danmark og Finland steg henholdsvis 37, 27 og 26 prosent. At Norge står utenfor EU, har antagelig bidratt til at matprisene har vært mindre påvirket av opp- og nedgangstider internasjonalt.
2019-08-16 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Revidert vektgrunnlag og nytt referanseår frå neste publiseringStatistisk sentralbyrå
Neste publisering av byggjekostnadsindeksen for bustader 12. september vil bruke eit revidert vektgrunnlag ved utrekning av indeksane. Samstundes vert referanseår endra frå 2000 til 2015.
2019-08-16 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Kvart sjette av dei rikaste hushalda har elbilStatistisk sentralbyrå
Elbilpolitikken stimulerer både kjøp og bruk av elbil. Det er den fjerdedelen i befolkninga som tener best, som får mest økonomisk glede av desse fordelane. Det er 15 gonger fleire elbilar per vaksen i dei rikaste hushald enn i hushald med låg inntekt.
2019-08-15 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Lufttransport, 2. kvartal 2019Statistisk sentralbyrå
Statistikken beskriver all kommersiell lufttransport av passasjerer og gods i Norge og mellom Norge og utlandet. Tallene omfatter blant annet flygninger og antall terminalpassasjerer mellom norske lufthavner.
2019-08-15 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Utenrikshandel med varer, juli 2019, foreløpige tallStatistisk sentralbyrå
Utenrikshandelsstatistikken viser utviklingen i Norges handel med utlandet, målt i verdi og mengde. Den gir informasjon om totalimport og eksport samt landfordelt handel på ulike detaljeringsnivå.
2019-08-15 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Banker og kredittforetak, 2. kvartal 2019Statistisk sentralbyrå
Statistikken Banker og kredittforetak sammenstiller balanse og resultat for kredittinstitusjoner, finansieringsforetak og statlige låneinstitutt. Balansen viser eiendeler, gjeld og egenkapital. Utlån og innskudd er fordelt på sektor, næring og fylke. Resultatet viser inntekter og kostnader.
2019-08-15 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Godt resultat for bankeneStatistisk sentralbyrå
Bankenes resultat før andre inntekter og kostnader i første halvår 2019 var på 31,6 milliarder kroner. Netto renteinntekter økte med 3,9 milliarder kroner, sammenlignet med samme periode i fjor.
2019-08-15 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Økt fastlandseksportStatistisk sentralbyrå
Fastlandseksporten endte på 36,3 milliarder kroner i juli, 6,0 prosent mer enn i juli i fjor. Utførselen av fisk, vitenskapelige og tekniske instrumenter og mineraloljeprodukter bidro sterkt til denne oppgangen.
2019-08-15 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Vekst igjen i bygge- og anleggsaktivitetenStatistisk sentralbyrå
Produksjonen i bygge- og anleggsvirksomheten økte igjen i 2. kvartal 2019 etter en liten nedgang i 1. kvartal 2019. Sesongjusterte tall viser en oppgang på 2 prosent fra forrige kvartal.
2019-08-14 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Svak auke i eksportprisen for fersk laksStatistisk sentralbyrå
I veke 32 i 2019 var eksportprisen for fersk laks 54,45 kr/kg, ein oppgang på 0,6 prosent samanlikna med veka før.
2019-08-14 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Over 58 000 flere jobberStatistisk sentralbyrå
Mellom 2. kvartal 2018 og 2. kvartal 2019 ble det over 58 000 flere jobber. I perioden ble det etablert nesten 309 000 nye jobber, mens om lag 251 000 forsvant.
2019-08-14 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Eksport av laks, veke 32 2019Statistisk sentralbyrå
Vekestatistikk som viser gjennomsnittleg eksportpris samt eksportvolum av fersk og fryst oppdrettslaks.
2019-08-14 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Antall arbeidsforhold og lønn, 2. kvartal 2019Statistisk sentralbyrå
Statistikken omfatter bosatte og ikke-bosatte lønnstakere i alle aldersgrupper som jobber i virksomheter hjemmehørende i Norge. Formålet med statistikken er å vise endringer i antall arbeidsforhold, antall lønnstakere og lønnsnivå for hvert kvartal sammenlignet med samme kvartal året før.
2019-08-14 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Registrerte arbeidsledige blant innvandrere, 2. kvartal 2019Statistisk sentralbyrå
Statistikken viser hvor mange innvandrere som har registrert seg som arbeidsledig hos NAV, og hvor mange som deltar på arbeidsmarkedstiltak. Antall og prosentandeler for innvandrere totalt, etter kjønn og landbakgrunn sammenliknes med resten av befolkningen.
2019-08-14 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kvartal 2019Statistisk sentralbyrå
Produksjonsindeksen måler aktiviteten i bygge- og anleggsnæringen. Statistikken er en kvartalsvis volumindeks som beregnes på grunnlag av timeverkstall.
2019-08-14 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Boligsalget økte med 3 prosentStatistisk sentralbyrå
I alt ble det omsatt 31 100 boliger i fritt salg i 2. kvartal 2019, en økning på 3 prosent fra samme kvartal i 2018. Boliger i borettslag hadde en vekst på 4 prosent, mens selveierboliger økte med 2 prosent.
2019-08-13 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Eiendomsomsetning, 2. kvartal 2019, foreløpige tallStatistisk sentralbyrå
Statistikken omfatter tinglyst omsetning av alle typer fast eiendom og boliger i borettslag med tilhørende omsetningsverdi. Den gir tall fordelt på type eiendom og type omsetning. For boliger og fritidsboliger omsatt i fritt salg publiseres tall for kjøpesum i alt og gjennomsnittlig kjøpesum.
2019-08-13 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Banker og kredittforetak, juni 2019Statistisk sentralbyrå
Statistikken Banker og kredittforetak sammenstiller balanse og resultat for kredittinstitusjoner, finansieringsforetak og statlige låneinstitutt. Balansen viser eiendeler, gjeld og egenkapital. Utlån og innskudd er fordelt på sektor, næring og fylke. Resultatet viser inntekter og kostnader.
2019-08-13 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Bruk av plantevernmidler i jordbruket i 2017Statistisk sentralbyrå
Statistisk sentralbyrå gjennomførte i 2018 en utvalgsundersøkelse for å kartlegge bruken av plantevernmidler på friland i jordbruket i 2017
2019-08-13 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Færre konkursarStatistisk sentralbyrå
Det vart opna 1294 konkursar i 2. kvartal i år. Dette er ein nedgang på 5 prosent samanlikna med det same kvartalet i fjor.
2019-08-12 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Opna konkursar, 2. kvartal 2019Statistisk sentralbyrå
Statistikken gir ei oversikt over opna konkursar i Noreg. Den byggjer på tal frå Konkursregisteret i Brønnøysundregistera.
2019-08-12 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Stortingsvalgundersøkelsen 2017Statistisk sentralbyrå
Stortingsvalgundersøkelsen ble gjennomført høsten 2017. Formålet med undersøkelsen var å beskrive valgdeltagelse, politisk orientering samt holdninger til politiske spørsmål blant befolkningen.
2019-08-12 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Renter i banker og kredittforetak, mai 2019Statistisk sentralbyrå
Statistikken gir en oversikt over utlåns- og innskuddsrentenivået i finansforetakene og fordeling av utlånsrenter på rentebindingstider. Statistikken omfatter månedlig statistikk for et utvalg av banker og kredittforetak. Kvartalsvis publiseres en totaltelling for alle finansforetak som også omfatter utlånsbeløp fordelt på rentebinding.
2019-08-12 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Færre unge kjøper boligStatistisk sentralbyrå
Unge i Norge flytter hjemmefra tidligere enn i andre europeiske land og eier i større grad egen bolig. Like fullt har andelen unge eiere sunket etter finanskrisen. Det er tydeligst for dem som jobber deltid, har lave inntekter og bor i de største byene.
2019-08-12 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Rentene økerStatistisk sentralbyrå
Renta på nye boliglån til husholdninger fra banker og kredittforetak økte med 0,09 prosentpoeng fra april til mai 2019 til 2,69.
2019-08-12 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Prisøkning på matvarerStatistisk sentralbyrå
Konsumprisindeksen (KPI) steg 1,9 prosent fra juli 2018 til juli 2019, mens KPI-JAE økte 2,2 prosent i samme periode. Fra juni til juli 2019 gikk KPI opp 0,7 prosent, mens KPI-JAE gikk opp 0,6 prosent.
2019-08-09 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Ventet prisnedgang på raffinerte produkterStatistisk sentralbyrå
Prisfall i juni på råolje og naturgass ga et kraftig fall i prisene på raffinerte petroleumsprodukter i juli. Strømprisene fikk et oppsving etter fem måneders fall og hadde dermed en dempende effekt på nedgangen i produsentprisindeksen (PPI) i juli.
2019-08-09 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Dette er Norge 2019Statistisk sentralbyrå
Hva jobber vi med, hvor mye avfall produserer vi, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av «Dette er Norge».
2019-08-09 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Konsumprisindeksen, juli 2019Statistisk sentralbyrå
Konsumprisindeksen (KPI) beskriver utviklingen i konsumpriser for varer og tjenester etterspurt av private husholdninger bosatt i Norge. Endringen i KPI er et vanlig mål for inflasjon. KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) er et mål for underliggende utvikling i konsumprisene.
2019-08-09 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, juli 2019Statistisk sentralbyrå
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands (PIF) måler prisutviklingen i første omsetningsledd i det norske markedet. Det vil si varer fra norsk produksjon solgt i Norge og importerte varer.Fra og med indeksen for januar 2019 som ble publisert 11. Februar 2019 er referanseåret til PIF endret til 2015.  
2019-08-09 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Harmonisert konsumprisindeks, juli 2019Statistisk sentralbyrå
Harmonisert konsumprisindeks (HKPI) er ein indikator som nyttast til samanlikningar av prisutviklinga mellom europeiske land. Hos Eurostat finn du HKPI for fleire land, samt for EU, Euroområdet og EØS. Gå til statistikken Konsumprisindeksen for meir om prisutviklinga i Noreg.
2019-08-09 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Produsentprisindeksen, juli 2019Statistisk sentralbyrå
Produsentprisindeksen (PPI) måler prisutviklingen på varer i produsentleddet ved salg til det norske markedet og eksport. Statistikken dekker olje og gassutvinning, industri, bergverk, kraftforsyning, vannforsyning og enkelte tjenester.Fra og med indeksen for januar 2019, publisert 11. Februar 2019, er referanseåret til PPI endret til 2015 = 100.  
2019-08-09 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Hva er det med Ingrid?Statistisk sentralbyrå
Navnet Ingrid hadde en kjempetopp i popularitet i 1921 og på slutten av 1990-tallet, og har holdt seg ganske stabilt siden. Hva er det egentlig med dette navnet som gjør at det aldri går av moten?
2019-08-08 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, juni 2019Statistisk sentralbyrå
Målet med omsetningsstatistikken er å kartlegge nivået og utvikling av omsetning innen olje- og gassutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning fordelt på hjemme- og eksportmarked.
2019-08-08 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Føretak, 2. kvartal 2019Statistisk sentralbyrå
Statistikken viser aktive føretak per 1. januar, samt årlege tal på nyetablerte og avslutta føretak og kvartalsvise tal på nye føretak. Dessutan viser statistikken omsetning og sysselsetting i aktive føretak, og han beskriv aktive føretak med tilsette etter ulike kjenneteikn.
2019-08-08 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, juni 2019Statistisk sentralbyrå
Det overordna føremålet til produksjonsindeksen er å måle utviklinga i verdiskapinga innanfor olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Indikatorar for verdiskapinga er verksemdas produksjon i fysiske produkt eller utførte timeverk.
2019-08-08 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 2. kvartal 2019Statistisk sentralbyrå
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer (UHVP) bruker tallene fra utenrikshandelen til å lage volum- og prisindekser. Indeksene måler dermed utviklingen i volum og pris for eksporterte og importerte varer over tid.
2019-08-08 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Solid produksjonsvekst i industrien i 2. kvartalStatistisk sentralbyrå
Norsk industriproduksjon gjekk opp 1,7 prosent i 2. kvartal samanlikna med 1. kvartal, viser sesongjusterte tal. Høg aktivitet i petroleumsretta leverandørindustri bidrog mellom anna til auken.
2019-08-08 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Omsetningen i industrien økte i 2. kvartalStatistisk sentralbyrå
Industriomsetningen gikk opp 1,5 prosent fra 1. til 2. kvartal 2019 viser sesongjusterte tall. Fra mai til juni 2019 var det en oppgang på 1,2 prosent for industrien samlet sett.
2019-08-08 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Nedgang i eksportprisen for fersk laksStatistisk sentralbyrå
I veke 31 i 2019 var eksportprisen for fersk laks 54,13 kr/kg, ein nedgang på 3,6 prosent samanlikna med veka før.
2019-08-07 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Internasjonale reservar og valutalikviditet, juli 2019, førebelse talStatistisk sentralbyrå
Endelege/førebelse tal for internasjonale reservar og valutalikviditet blir publisert månadleg på vegner av Noregs Bank. Publiseringa er ein del av sentralbanken sine forpliktingar som følgjer av IMFs dataspreiingsstandard SDDS (Special Data Dissemination Standard).
2019-08-07 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Eksport av laks, veke 31 2019Statistisk sentralbyrå
Vekestatistikk som viser gjennomsnittleg eksportpris samt eksportvolum av fersk og fryst oppdrettslaks.
2019-08-07 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Aktive jegere, 2018/2019Statistisk sentralbyrå
Statistikken gir en oversikt over antall aktive jegere og hva de har jaktet på.
2019-08-07 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Småvilt- og rådyrjakt, 2018/2019Statistisk sentralbyrå
Statistikken gir en oversikt over antall felte småvilt, villsvin og rådyr.
2019-08-07 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Norske matvarepriser på topp i EuropaStatistisk sentralbyrå
Norge hadde i 2018 Europas høyeste prisnivå for matvarer og alkoholfrie drikkevarer sett under ett. Prisene for meierivarer, egg, grønnsaker og kornvarer var vesentlig høyere enn snittet for EU-landene.
2019-08-06 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Godstransport med lastebil, 2. kvartal 2019Statistisk sentralbyrå
Tall for godstransport med norske lastebiler dekker biler med nyttelast 3,5 tonn og over. Den publiseres om lag 16 uker etter rapporteringskvartalets utløp. Tall for godstransport med lastebil over grensen dekker aktiviteten med lastebil til og fra Norge og belyser norske og utenlandske bilers andel av godstransporten. Tallene hentes fra utenrikshandelsstatistikken og publiseres om lag seks uker etter kvartalets utløp. Tall for godstransport med utenlandske lastebiler til/fra og i Norge hentes fra Eurostat og publiseres årlig i oktober.
2019-08-06 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Elektrisitet, juni 2019Statistisk sentralbyrå
Statistikken omfatter produksjon, kraftutveksling og forbruk. Månedstallene bør benyttes når det er behov for nyere informasjon enn det som foreligger i den årlige statistikken. De årlige tallene er mer detaljerte og omfatter også elektrisitetspriser, resultatregnskap og investeringer.
2019-08-06 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Skogavvirkning for salg, 2. kvartal 2019, foreløpige tallStatistisk sentralbyrå
Statistikken viser hvor mye tømmer som hogges for salg av ulike treslag og sortimenter, og hvilke priser skogeierne oppnår.
2019-08-06 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Stor økning i prisen på massevirkeStatistisk sentralbyrå
Prisen på massevirke økte med 29 prosent i 2. kvartal 2019. Skogeierne fikk 347 kroner per kubikkmeter for massevirke, noe som er 78 kroner mer enn i 2. kvartal 2018.
2019-08-06 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Er religiøse innvandrere mindre integrert?Statistisk sentralbyrå
Religiøst aktive innvandrere gjør oftere frivillig arbeid og har noe sterkere tillit til andre mennesker enn de mindre aktive. Mange innvandrere opplever diskriminering, men de religiøse ser ikke ut til å være spesielt utsatt for dette.
2019-08-05 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Hvem etablerer eget foretak?Statistisk sentralbyrå
Dette notatet presenterer deskriptiv statistikk om etablerere og etableringer i Norge. Videre gjengir vi noen resultater fra sammenlignende internasjonale studier fra OECD og SSB-analyser av jobbstrømmer.
2019-08-05 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Byggeareal, 2. kvartal 2019Statistisk sentralbyrå
Byggearealstatistikken viser utviklingen i byggeaktiviteten: Antall igangsettingstillatelser og nye boliger som kommer til ved ombygging av eksisterende bygningsmasse. I tillegg dekkes også bygninger som er revet, brent ned eller gått tapt av andre årsaker. 
2019-08-02 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Pengemengde, juni 2019Statistisk sentralbyrå
Hovedfokus i pengemengdestatistikken er tolvmånedersveksten i pengeholdende sektors beholdning av penger og andre finansielle eiendeler med høy likviditet. Transaksjons- og vekstberegninger er justert for endringer forårsaket av valutakurssvingninger og brudd som ikke skyldes transaksjoner.
2019-08-02 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Uendret innenlandsk gjeldsvekstStatistisk sentralbyrå
Ved utgangen av juni 2019 var publikums innenlandske lånegjeld (K2) 5 903 milliarder kroner.
2019-08-02 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Oppgang på VestlandetStatistisk sentralbyrå
Det blei satt ein ny rekord i juni i år, der det var 2,3 prosent fleire overnattingar i juni i år, målt mot same månad året før. I ein månad med store regionale skilnadar, var det dei fire vestlandsfylka som bidrog mest til auka.    
2019-08-02 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Kredittindikator, juni 2019Statistisk sentralbyrå
Kredittindikatorene viser utviklingen i publikums gjeld. Det skilles mellom gjeld til norske kreditorer K2 og total gjeld K3 som inkluderer utenlandsgjelda. Transaksjons- og vekstberegninger er justert for beholdningsendringer som ikke skyldes nye låneopptak eller nedbetaling av lån. 
2019-08-02 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

ActiveSystems - Nyheter fra Statistisk sentralbyråDenne tjenesten er levert av ActiveSystems.