ActiveSystems Hjem
Vis liste over alle byer
Søk
BilderButikkNyheterSpillVæretWebmailOm Oslo

  
Alle nyheter

Lokal nyheter

Generelle nyheter
ABC Nyheter
Aftenposten
Dagbladet
Dagen
Framtida
Kommentar
Kommunal Rapport
Morgenbladet
Nationen
Nettavisen
NRK
Ny Tid
P4
Panorama
Siste.no
The Norway Post
TV2 Nyhetene
Ukeavisen Ledelse
Uriks
Utrolige Nyheter
Utrop
VG
Vårt Land

Andre nyheter
Altinn
Arbeidstilsynet
Arkivverket
Avinor
BI Handelshøyskolen
Bibliotekarforbundet
Bike.no
BilNorge
Boarding.no
Bonytt
Båtmagasinet
Cappelen Damm
Filmweb
Fjord Norge
Forbrukerportalen
Foreldre
Forskning
Forsvaret
foto.no
Gatebil.no
Helse
Her og Nå
Høgskolen i Bergen
Jenteporten
Kirken
KK
Klar Tale
Klassekampen
Lovdata
Mat
Montages
Mote
Motor
Musikkweb
NAV
Norsk Tipping
Nysgjerrigper
OBOS
Oslo Jazzfestival
Politiet
Regjeringen
Røde Kors
Seher
Seilas
Skatteetaten
Statistisk sentralbyrå
Statnett
Stortinget
Teknisk Ukeblad
Trafikanten
UIA
UIB
UIO
UIT
ut.no
Utdanningsdirektoratet
Vegvesen
Villmarksliv
Wideroe

Økonomi nyheter
Dagens Næringsliv
E24.no
Finans Norge
Finanstilsynet
Hegnar
iMarkedet
NA24.no
NRK Økonomi
Skagenfondene
Økonomisk Rapport

Sports nyheter
Aftenposten Sport
Dagbladet Sport
FotballMagasinet
NRK Sport
VG Sport

IT nyheter
akam.no
amobil.no
Apple
Dagens IT
Datainform
digi.no
DinSide
gamer.no
Gamereactor
Hardware.no
IDG.no
IT-Kanalen
ITavisen
ITpro.no
mac1
online.no
Techworld.no
tek.no
teknofil.no
Teknologi

Fylkes aviser
Adresseavisen
Agderposten
Firda
Fosna-Folket
Framtid i nord
Fædrelandsvennen
Gjengangeren
Namdalsavisa
Nordlys
NRK Buskerud
NRK Hedmark og Oppland
NRK Hordaland
NRK Møre og Romsdal
NRK Nordland
NRK Rogaland
NRK Sogn og Fjordane
NRK Telemark
NRK Troms og Finnmark
NRK Trøndelag
NRK Vestfold
NRK Østfold
Oppland Arbeiderblad
Rogalands Avis
Smaalenene
Sogn Avis
Strilen
Sunnmørsposten
Sør-Trøndelag
TA
Tidens Krav
Troms Folkeblad
Varden
Vestfold Blad

NyheterForrigeForrigeForrigeNesteNesteNeste


Færre kommunale boliger tildeltStatistisk sentralbyrå
Færre kommunale boliger ble tildelt i 2018 enn i 2017. De kommunalt eide boligene utgjør en stadig større andel av kommunale boliger. Blant de som fikk tildelt bolig i 2018 økte blant annet antallet personer med rusproblemer og psykiske lidelser fra året før.
2019-06-25 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Renter i banker og kredittforetak, april 2019Statistisk sentralbyrå
Statistikken gir en oversikt over utlåns- og innskuddsrentenivået i finansforetakene og fordeling av utlånsrenter på rentebindingstider. Statistikken omfatter månedlig statistikk for et utvalg av banker og kredittforetak. Kvartalsvis publiseres en totaltelling for alle finansforetak som også omfatter utlånsbeløp fordelt på rentebinding.
2019-06-25 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Kommunestyre- og fylkestingsvalget, kandidater og representanter, 2019Statistisk sentralbyrå
Statistikken viser kandidater og representanter etter kjønn, alder, utdannelse og innvandrerbakgrunn. Statistikken viser også ordførere og formannskapsmedlemmer etter de samme bakgrunnskjennetegn. Tall gis for hele landet, fylker og kommuner. Tidsserier tilbake til 1945.
2019-06-25 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Familier og husholdninger, 1. januar 2019Statistisk sentralbyrå
Statistikken beskriver familier og husholdningers størrelse og sammensetning. I tillegg beskriver den familieforhold ut fra barnets synsvinkel, det vil si hvem barnet bor sammen med, slik som gifte, samboende eller enslige foreldre, og om det har søsken.
2019-06-25 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Kommunal vannforsyning, 2018Statistisk sentralbyrå
Kommunal vannforsyning er en statistikk som beskriver ulike sider ved kommunal vannforsyning, som gebyrer, selvkostregnskap, ledningsnett, vannverk og tilknytning, vannkvalitet og husholdningsforbruk. Statistikken er en del av den ordinære KOSTRA-publiseringen.
2019-06-25 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

1 av 3 eldre bor aleneStatistisk sentralbyrå
35 prosent av dem som er 67 år eller eldre, bor alene. Blant hele befolkningen er andelen aleneboende 18 prosent.
2019-06-25 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

94 prosent av vannverkene har beredskapsplanStatistisk sentralbyrå
I 2018 hadde 94 prosent av de cirka 1 100 kommunale vannverkene en beredskapsplan for ulike typer «uønskede hendelser». 38 prosent av dem har utført beredskapsøvelse i løpet av året, og 55 prosent har oppdatert beredskapsplanen sin.
2019-06-25 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Rentene økerStatistisk sentralbyrå
Renta på nye boliglån til husholdninger fra banker og kredittforetak økte med 0,08 prosentpoeng fra mars til april 2019 til 2,60 prosent. Renten for BSU (Boligsparing for ungdom) var 3,13 prosent i april.
2019-06-25 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

4 av 10 kandidater til kommunevalget er kvinnerStatistisk sentralbyrå
54 254 personer stiller til høstens kommunestyrevalg. Av disse er 23 258 kvinner. Andelen er omtrent uendret siden valget for fire år siden.
2019-06-25 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

1 av 4 konsultasjoner hos private spesialisterStatistisk sentralbyrå
I 2018 ble det gjennomført nesten 11,8 millioner polikliniske konsultasjoner i spesialisthelsetjenesten. En fjerdedel av konsultasjonene var hos private avtalespesialister.
2019-06-24 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Island, Sveits og Norge har fortsatt høyest prisnivåStatistisk sentralbyrå
Nylig publiserte tall fra Eurostat viser at Norges prisnivå i 2018 var 55 prosent høyere enn gjennomsnittet av europeiske land.
2019-06-24 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Norge med 50 prosent høyere BNP enn gjennomsnittet i EuropaStatistisk sentralbyrå
Nylig publiserte tall fra Eurostat viser at Norge i 2018 hadde 50 prosent høyere bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger (prisnivåjustert), enn gjennomsnittet av europeiske land.
2019-06-24 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon ? tredje runde (NorLAG3)Statistisk sentralbyrå
NorLAG er en studie av midtlivet og eldre år i Norge. Formålet med studien er å få økt kunnskap om livet etter fylte 40 år. 
2019-06-24 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Aksjer og kapitalutdelinger, 2018, foreløpige tallStatistisk sentralbyrå
Statistikken gir oversikt over eierskap i norske aksje- og allmennaksjeselskaper, hvor mye selskapene deler ut i utbytte og hvem som mottar utbyttet.
2019-06-24 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Prisnivå på varer og tjenester, 2018Statistisk sentralbyrå
Statistikken viser prisnivået i europeiske land på et gitt tidspunkt. Statistikken dekker varer og tjenester til privat konsum.
2019-06-24 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

BNP per innbygger, prisnivåjustert, 2018, foreløpige tallStatistisk sentralbyrå
Bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger brukes ofte som et mål på den materielle velstanden i et land. Statistikken BNP per innbygger er prisnivåjustert, og sammenligner BNP per innbygger i et land med resten av Europa.
2019-06-24 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester, 2018Statistisk sentralbyrå
Statistikken gir ei samla oversikt over den kommunale omsorgstenesta, inkludert tenester utført av privat verksemd på vegne av kommunane. Statistikken omfattar opplysningar om brukarar av ulike tenester, kapasitet og ressursinnsats (t.d. talet på plassar), personell samt rekneskapstal.
2019-06-24 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Spesialisthelsetjenesten, 2018Statistisk sentralbyrå
Spesialisthelsetjenesten omfatter både offentlige og private sykehus, psykisk helsevern, spesialisert rusbehandling, ambulansetjeneste og avtalespesialister. Statistikken omfatter regnskapsdata, personelldata og tjenestedata.
2019-06-24 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Etablering av en plattform for måling av livskvalitetStatistisk sentralbyrå
Det finnes flere undersøkelser i Norge som måler ulike sider ved livskvalitet, men ingen av dem gir en samlet oversikt over livskvalitet i hele befolkningen. Dette notatet beskriver et steg i arbeidet med å etablere en plattform for måling av livskvalitet i Norge.
2019-06-24 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Økte kostnader for innenriks sjøfartStatistisk sentralbyrå
Kostnadsindeksen for innenriks sjøfart gikk opp med 5,4 prosent i 1. kvartal 2019 sammenliknet med samme kvartal i fjor. I forhold til kvartalet før økte indeksen kun marginalt.
2019-06-21 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Godstransport på kysten, 1. kvartal 2019Statistisk sentralbyrå
Statistikken viser omfang og utvikling av gods- og passasjertransport på sjø. For gods er transporten mellom norske havner og mellom norske og utenlandske havner med i statistikken. For passasjertransport er passasjerer med fergene til og fra utlandet samt Hurtigruten inkludert.
2019-06-21 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Kostnadsindeks for innenriks sjøfart, 1. kvartal 2019Statistisk sentralbyrå
Statistikken beskriver prisutviklingen for innsatsfaktorene i innenriks sjøtransport. I tillegg til en totalindeks for hele næringen er det presentert delindekser for seks fartøystyper. Indeksen måler ikke endringer i produktivitet og fortjenestemargin hos rederiene.
2019-06-21 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Internasjonale reservar og valutalikviditet, mai 2019, endelege talStatistisk sentralbyrå
Endelege/førebelse tal for internasjonale reservar og valutalikviditet blir publisert månadleg på vegner av Noregs Bank. Publiseringa er ein del av sentralbanken sine forpliktingar som følgjer av IMFs dataspreiingsstandard SDDS (Special Data Dissemination Standard).
2019-06-21 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Innvandrere og stortingsvalget 2017Statistisk sentralbyrå
Ved det siste stortingvalget hadde 7 prosent av de stemmeberettigede innvandrerbakgrunn. 6 prosent var innvandrere som har blitt norske statsborgere, mens 1 prosent var norskfødte med innvandrerforeldre.
2019-06-21 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Byggeareal, mai 2019, foreløpige tallStatistisk sentralbyrå
Byggearealstatistikken viser utviklingen i byggeaktiviteten: Antall igangsettingstillatelser og nye boliger som kommer til ved ombygging av eksisterende bygningsmasse. I tillegg dekkes også bygninger som er revet, brent ned eller gått tapt av andre årsaker. 
2019-06-21 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Færre barn, flere i heltidsjobbStatistisk sentralbyrå
De siste årene har andelen kvinner som er i jobb, gått ned. Måten kvinner kombinerer omsorg for barn med inntektsgivende arbeid, ser ikke ut til å være årsaken til denne utviklingen. Arbeidslivet er blitt mer fleksibelt, og flere mødre jobber heltid enn før.
2019-06-21 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Master- og doktorgrader: Kvinner tar snart igjen mennStatistisk sentralbyrå
Andelen av kvinner med master- og doktorgrad som høyeste fullførte utdanningsnivå har økt raskere enn menn de siste ti årene. Fortsetter den trenden, vil kvinner snart være høyere utdannet enn menn.
2019-06-20 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Sal av petroleumsprodukt, mai 2019, førebelse talStatistisk sentralbyrå
Føremålet med statistikken er å synleggjere salet av petroleumsprodukt. Statistikken syner salet av ferdig raffinerte petroleumsprodukt til ulike næringar fordelt på fylke. Statistikken syner ikkje petroleumsprodukt brukt som råstoff eller petroleumsprodukt forbrukt i energiproduserande næringar.
2019-06-20 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Akvakultur, 2018, foreløpige tallStatistisk sentralbyrå
Statistikken gir en oversikt over norsk oppdrett av fisk og skalldyr. Den omfatter opplysninger om selskapenes beholdning, kjøp, salg og tap av fisk og skalldyr, samt arbeidsinnsats og kjøp og salg av varige driftsmidler.
2019-06-20 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere, 2018Statistisk sentralbyrå
Statistikken omfatter innhold i introduksjonsprogrammet samt mottakere av introduksjonsstønad. Fra 2017 også opplysninger om status direkte etter avsluttet program. Til og med 2016 status i program ved utgangen av året. Tall for tidligere deltakere omfatter de som har avsluttet eller avbrutt programmet, samt status i forhold til arbeid og utdanning gjennom fem år etter avsluttet program. 
2019-06-20 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Befolkningens utdanningsnivå, 1. oktober 2018Statistisk sentralbyrå
Befolkningens utdanningsnivå omfatter personer registrert bosatt i Norge per 1. oktober og som er i aldersgruppen 16 år og eldre ved utgangen av rapporteringsåret. I tillegg registreres 15-åringer som har fullført grunnskolen eller som er i gang med en utdanning utover grunnskolenivå. 
2019-06-20 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Flere utlendinger valgte Nord-Norge i vinterStatistisk sentralbyrå
På ett år har de tre nordligste fylkene opplevd en vekst i utenlandske overnattinger på 11 prosent i vintersesongen. Nord-Norge er spesielt populært blant tyskere og amerikanere.
2019-06-20 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Færre deltakere i introduksjonsprogrammetStatistisk sentralbyrå
I løpet av 2018 deltok 27 100 personer i introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere ? 6 prosent færre enn året før.
2019-06-20 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Ein nedgang i salet på 6 prosent i mai 2019Statistisk sentralbyrå
Samla sal av petroleumsprodukt i mai enda på 678 millionar liter, ein nedgang på 6 prosent frå mai 2018.
2019-06-20 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Eksport av laks, veke 24 2019Statistisk sentralbyrå
Vekestatistikk som viser gjennomsnittleg eksportpris samt eksportvolum av fersk og fryst oppdrettslaks.
2019-06-19 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Kommunale boliger, 2018Statistisk sentralbyrå
Med kommunalt disponert bolig menes boliger kommunen disponerer for utleie gjennom inngåelse av en leiekontrakt, f.eks. omsorgsboliger, boliger til flyktninger, økonomisk vanskeligstilte med mer.
2019-06-19 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Hva er energiintensitet, og hvordan kan den måles?Statistisk sentralbyrå
Notatet belyser ulike metodevalg for beregning av energiintensitet, med et spesielt fokus på valg av energiforbruk i forhold til produksjon eller bruttonasjonalprodukt.
2019-06-19 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Produksjon og forbruk av energi, energiregnskap, 2018Statistisk sentralbyrå
Energiregnskapet viser alle energiprodukter produsert og brukt i næringer i norsk økonomi inkl. i utlandet. Statistikken inkluderer også tall for energiintensitet for næringer i norsk økonomi og tall fra dekomponeringsanalyser på endringer i energiforbruket. Nasjonalregnskapets definisjoner følges.
2019-06-19 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Sterk auke i eksportprisen for fersk laksStatistisk sentralbyrå
I veke 24 i 2019 var eksportprisen for fersk laks 69,90 kr/kg, ei auke på 13,0 prosent samanlikna med veka før.
2019-06-19 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Tilnærmet uendret energibruk per produsert enhet i 2018Statistisk sentralbyrå
Samlet energiintensitet var tilnærmet uendret fra 2017 til 2018. I mange næringer falt energibruken per produsert enhet noe, mens blant annet petroleums- og transportnæringene dro i motsatt retning.
2019-06-19 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Produksjon og forbruk av energi, energibalanse, 2018Statistisk sentralbyrå
Energibalansen viser samlet tilgang, transformasjon og forbruk av alle energiprodukter (inkl. biobrensler) på norsk geografisk territorium. Den viser produksjon og bruk av ulike energiprodukter til ulike formål, og om energiproduktene er basert på fornybare eller ikke-fornybare kilder.
2019-06-19 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Omsetning i varehandel, 1. termin 2019Statistisk sentralbyrå
Statistikken kartlegger nivå og utvikling i omsetningen innen varehandel. Omsetningen for et gitt år er først endelig når siste termin i påfølgende år er publisert. I Statistikkbanken finnes tall for både termin og kvartal.
2019-06-19 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Kommunale gebyrer, 2018, januarStatistisk sentralbyrå
Statistikken dekker kommunale gebyrer ekslusive merverdiavgift knyttet til tjenestene vann, avløp, renovasjon og feiing. Statistikken gjengir vektede tall for årlige kommunale gebyrer en bolig på 120 m2 betaler for de fire nevnte tjenestene. Tallene er samlet inn via KOSTRA for alle landets kommuner.
2019-06-19 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Skatterekneskap, mai 2019Statistisk sentralbyrå
Statistikken viser dei akkumulerte skatteinnbetalingane ved utgangen av kvar månad. Innbetalingane er fordelt på skatt frå personar og upersonlege skattytarar, som aksjeselskap og institusjonar. Skatteinnbetalingane er også delt mellom dei ulike skattekreditorane, som stat, kommune, fylke og folketrygd.
2019-06-18 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Mer areal godkjent for nydyrkingStatistisk sentralbyrå
I 2018 ble det godkjent 24 900 dekar for nydyrking, en økning på 2 200 dekar fra året før.
2019-06-18 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Vanligere å forsvinne fra læreryrket enn å komme tilbake ditStatistisk sentralbyrå
Fra 2008 til 2018 var det 8 100 lærere som skiftet jobb fra skoleverket til arbeid i andre næringer. I samme periode kom 3 700 tilbake til læreryrket etter å ha jobbet andre steder. Det er oftest yngre kvinner som vender tilbake til kateteret.
2019-06-18 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Tannhelsetenesta, 2018Statistisk sentralbyrå
Statistikken viser omfanget av pasientbehandling i den offentlege tannhelsetenesta, tannhelseinformasjon om barn og unge, og utgifter i offentleg tannhelseteneste. I tillegg finst årsverkstal i offentleg og privat tannhelseteneste.
2019-06-18 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Brann- og ulukkesvern, 2018Statistisk sentralbyrå
Statistikken viser tal for bygningsbrannar, bustadbrannar, tilsyn, årsverk og utgifter innanfor førebygging og beredskap av brann- og ulukkesvern i kommunane. Tenestedata kjem frå Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB), og rekneskapsdata kjem frå kommunane til SSB.
2019-06-18 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Kostnadsindeks for buss, 1. kvartal 2019Statistisk sentralbyrå
Kostnadsindeks for buss beskriver prisutviklingen til kostnadene knyttet til drift av buss. Statistikken oppdateres hvert kvartal.
2019-06-18 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Kommunehelsetenesta, 2018Statistisk sentralbyrå
Statistikken gir ei oversikt over kommunehelsetenesta. Statistikken omfattar opplysningar om fastlegar, fysioterapeutar, helsestasjons- og skulehelsetenesta, frisklivssentralar og anna førebyggjande helsearbeid samt rekneskapstal.
2019-06-18 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Kommunal forvaltning av landbruksarealer, 2018Statistisk sentralbyrå
Statistikken gir en oversikt over kommunenes vedtak om omdisponering av landbruksarealer etter plan- og bygningsloven og etter jordloven, samt saksbehandling etter jord- og konsesjonslov.
2019-06-18 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld, 1. kvartal 2019Statistisk sentralbyrå
Statistikken gir informasjon om størrelsen på stats- og kommuneforvaltningens fordringer og gjeld og hvordan de fordeler seg på forskjellige finansobjekter. I tillegg publiseres tall for offentlig bruttogjeld etter Maastricht-kriteriene.
2019-06-18 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Reviderte nøkkeltall for KOSTRAStatistisk sentralbyrå
Kommunenes og fylkeskommunenes totale brutto driftsutgifter var på hele 534 milliarder kroner i 2018.
2019-06-17 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Lavere gasseksport krymper handelsoverskuddetStatistisk sentralbyrå
Det ble eksportert naturgass for 14,7 milliarder kroner i mai 2019, en nedgang på 19,4 prosent sammenlignet med mai i fjor. Vareeksporten endte på totalt 77,4 milliarder kroner, den laveste månedsverdien hittil i 2019.
2019-06-17 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Veksten i eiendomsskatten stopper oppStatistisk sentralbyrå
Eiendomsskatteinntektene til kommunene samlet økte bare med 4 prosent fra 2017 til 2018. Det er langt mindre enn hva som har vært tilfellet i perioden 2015-2017, da den årlige økningen i eiendomsskatten varierte mellom 10 og 16 prosent.
2019-06-17 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Eiendomsskatt, 2019Statistisk sentralbyrå
Statistikken omfatter opplysninger om hvordan kommunene har innrettet eiendomsskatten, som opplysninger om skattesats, hvilke områder i kommunen som har eiendomsskatt, årstall for siste taksering av eiendommer med mere. 
2019-06-17 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Samferdsel i kommuner og fylkeskommuner, 2018Statistisk sentralbyrå
KOSTRA Samferdsel gir styringsinformasjon om kommuner og fylkeskommuner knyttet til blant annet drift og vedlikehold av kommunale og fylkeskommunale veier, og drift av buss, trikk, t-bane, fylkesveiferger, båtruter og transport for funksjonshemmede.
2019-06-17 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering, 2018, reviderte tallStatistisk sentralbyrå
KOSTRA gir opplysninger om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Tallmaterialet omfatter økonomi, skoler, helse, kultur, miljø, sosiale tjenester, boliger, tekniske tjenester og samferdsel.
2019-06-17 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Trafikkulykker med personskade, mai 2019, foreløpige tallStatistisk sentralbyrå
Statistikken omfatter dødsulykker og andre ulykker med personskade som er meldt til politiet. Trafikkulykkene som inngår i statistikken har skjedd på offentlig eller privat vei, gate eller plass som er åpen for alminnelig trafikk.
2019-06-17 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Fylkeskommuneregnskap, 2018, reviderte tallStatistisk sentralbyrå
Fylkeskommuneregnskapet viser fylkeskommunenes samlede utgifter og inntekter i løpet av ett år. Regnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap og balanseregnskap.Statistikken gir styringsinformasjon om fylkeskommunenes økonomiske aktivitet og finansielle situasjon, på nasjonalt nivå.
2019-06-17 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Kommuneregnskap, 2018, reviderte tallStatistisk sentralbyrå
Kommuneregnskapet viser kommunenes samlede utgifter og inntekter i løpet av ett år. Regnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap og balanseregnskap.Statistikken gir styringsinformasjon om kommunenes økonomiske aktivitet og finansielle situasjon, på nasjonalt nivå.
2019-06-17 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

En tilnærmet sammenheng mellom rullerende tremånedersvekst og månedsvekst i Månedlig nasjonalregnskapStatistisk sentralbyrå
Dette notatet utleder og demonstrerer bruken av en formel som kan benyttes til å analysere tallene i månedsregnskapet.
2019-06-17 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Utenrikshandel med varer, mai 2019, foreløpige tallStatistisk sentralbyrå
Utenrikshandelsstatistikken viser utviklingen i Norges handel med utlandet, målt i verdi og mengde. Den gir informasjon om totalimport og eksport samt landfordelt handel på ulike detaljeringsnivå.
2019-06-17 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Banker og kredittforetak, 2018Statistisk sentralbyrå
Statistikken Banker og kredittforetak sammenstiller balanse og resultat for kredittinstitusjoner, finansieringsforetak og statlige låneinstitutt. Balansen viser eiendeler, gjeld og egenkapital. Utlån og innskudd er fordelt på sektor, næring og fylke. Resultatet viser inntekter og kostnader.
2019-06-14 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Den norske kirke, 2018Statistisk sentralbyrå
Kirkelig årsstatistikk gir en oppsummering av kirkelig virksomhet i soknet/kommunen. Denne statistikken blir publisert på bispedømmenivå. Statistikken gir opplysninger om bl.a. kirkelige handlinger som dåp, konfirmasjon, vigsler og gravferder og gudstjenestedeltakelse i løpet av et år.
2019-06-14 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Registrert avgang av store rovdyr, 2018/2019Statistisk sentralbyrå
Statistikken viser avgang av store rovdyr i Norge. Det blir gitt tall for avgang av dyr fordelt på forvaltningsregion og årsak. Det blir også publisert tall for antall felte og tillatt felte dyr under kvotejakt på gaupe og lisensjakt på jerv, ulv og bjørn.
2019-06-14 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, april 2019Statistisk sentralbyrå
Statistikken måler den månadlege kostnadsutviklinga for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg. Indeksen blir brukt til å prisregulere byggjekontraktar mellom røyrleggjarbedrifter og byggherrar.
2019-06-14 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Langsiktige virkninger på offentlige finanser og verdiskapning av endringer i fruktbarhetStatistisk sentralbyrå
Alle gjennomarbeidede fremskrivninger viser at den sterke veksten i antall eldre i de kommende tiårene vil skape et stadig sterkere press på offentlige finanser.
2019-06-14 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Trøndelag er femte største fylke i utlån til lønnstakereStatistisk sentralbyrå
Totale utlån fra banker og kredittforetak til lønnstakere økte med 6,0 prosent i 2018 til 2 808 milliarder kroner.
2019-06-14 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Færre medlemmer i Den norske kirkeStatistisk sentralbyrå
Det var 3,7 millioner medlemmer i Den norske kirke i 2018. Det er 16 000 færre enn året før. Siden 2005 har medlemstallet gått ned med 214 000.
2019-06-14 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Færre ulver og flere bjørner skuttStatistisk sentralbyrå
I alt ble 26 ulver rapportert skutt eller drept i jaktåret 2018/19. Av disse ble 15 dyr felt under vinterens lisensjakt. Det innebærer 5 færre drepte ulver enn i jaktåret 2017/18. Derimot ble det skutt 3 flere bjørner enn året før.
2019-06-14 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Public acceptance and willingness to pay cost-effective taxes on red meat and road traffic in NorwayStatistisk sentralbyrå
2019-06-14 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Næringspolitiske virkemidler, 2017Statistisk sentralbyrå
Statistikken gir en oversikt over bistand og rådgivningstjenester fra det offentlige virkemiddelapparatet for innovasjon, forskning og utvikling i næringslivet. Statistikken beskriver både virkemiddelapparatets ressursbruk på ulike bistandstyper og kjennetegn ved foretak som mottar ulike former for støtte gjennom virkemiddelapparatet.
2019-06-13 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Eksport av laks, veke 23 2019Statistisk sentralbyrå
Vekestatistikk som viser gjennomsnittleg eksportpris samt eksportvolum av fersk og fryst oppdrettslaks.
2019-06-13 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Dobling av offentlig støtte til FoU og innovasjon på fem årStatistisk sentralbyrå
Realveksten i den offentlige finansieringen av næringslivets forskning og utvikling (FoU) og innovasjon har vært sterk i de siste årene. Mellom 2012 og 2017 økte den offentlige støtten fra 5,4 til 10,8 milliarder kroner i faste priser.
2019-06-13 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Auke i eksportprisen for fersk laksStatistisk sentralbyrå
I veke 23 i 2019 var eksportprisen for fersk laks 61,85 kr/kg, ei auke på 5,7 prosent samanlikna med veka før.
2019-06-13 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Laveste andel mottakere på 20 årStatistisk sentralbyrå
20 år etter innføringen av kontantstøtten er bruken rekordlav. Dette gjelder hovedsakelig barn med innvandrerforeldre. Det har imidlertid vært en svak oppgang blant de med foreldre uten innvandrerbakgrunn.
2019-06-13 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Små endringer i bruk av fastlegeneStatistisk sentralbyrå
Samlet antall konsultasjoner ved fastlegekontorene økte med om lag 100 000 fra 2017 til 2018. I gjennomsnitt gikk hver av oss 2,7 ganger til legen, det samme som i 2017. Ungdom i slutten av tenårene kontaktet fastlegen oftere enn tidligere, mens de eldste hadde færre legebesøk enn året før.
2019-06-13 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

1 av 4 yrkesfagelever oppnår studiekompetanseStatistisk sentralbyrå
En fjerdedel av elevene som starter på yrkesfag, oppnår studiekompetanse i løpet av fem år. Det er medie- og kommunikasjonselever som i størst grad oppnår studiekompetanse.
2019-06-13 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Flere eldre menn på kurs, seminarer og konferanserStatistisk sentralbyrå
Fra 2018 til 2019 var det en nedgang i andelen sysselsatte som oppga at de hadde deltatt på kurs, seminarer og konferanser i løpet av det siste året. For menn mellom 62 og 66 år var det derimot en økning.
2019-06-13 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Gjennomføring i videregående opplæring, 2013-2018Statistisk sentralbyrå
Statistikken følger elever som begynte i videregående opplæring for første gang en gitt høst gjennom et femårig løp.
2019-06-13 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Livslang læring, 2019, 1. kvartalStatistisk sentralbyrå
Lærevilkårsmonitoren er en årlig tilleggsundersøkelse til arbeidskraftundersøkelsen (AKU) i 1. kvartal. Sentrale spørsmål i denne tilleggsundersøkelsen omhandler deltakelse i opplærings- og utdanningsaktiviteter.
2019-06-13 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Allmennlegetjenesten, 2018Statistisk sentralbyrå
Statistikken viser befolkningens konsultasjoner hos fastlege og legevakt, og er delt inn etter pasientenes kjønn, alder, utdanning, innvandringskategori og landbakgrunn. Tall for fastlegebruk er også delt inn etter fylke. Konsultasjonene kan også deles inn etter diagnosegrupper, men kun for kjønn og alder.
2019-06-13 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Fortsatt prisøkning for nye boligerStatistisk sentralbyrå
Prisene på nye boliger har i gjennomsnitt gått opp med 5,9 prosent fra 1. kvartal 2018 til 1. kvartal 2019.
2019-06-12 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Prisindeks for nye boliger, 1. kvartal 2019Statistisk sentralbyrå
Formålet med statistikken er å måle prisutviklingen på nye boliger. Prisindeks for nye boliger består av to separate prisindekser; en for nye flerboliger og en for nye eneboliger.
2019-06-12 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Byggjekostnadsindeks for bustader, mai 2019Statistisk sentralbyrå
Statistikken måler den månadlege prisutviklinga på innsatsfaktorane til bygging av bustader. Indeksane vert ikkje påverka av endra produktivitet eller endringar i entreprenøren sine fortenestemarginar. Statistikken blir i hovudsak brukt til justering av byggjekontraktar.
2019-06-12 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Sykefravær, 1. kvartal 2019Statistisk sentralbyrå
Statistikken viser utviklingen i sykefraværet, både legemeldt og egenmeldt. Det mest brukte målet på sykefraværet er sykefraværsprosenten, som måler tapte dagsverk på grunn av egen sykdom i prosent av avtalte dagsverk.
2019-06-12 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Banker og kredittforetak, april 2019Statistisk sentralbyrå
Statistikken Banker og kredittforetak sammenstiller balanse og resultat for kredittinstitusjoner, finansieringsforetak og statlige låneinstitutt. Balansen viser eiendeler, gjeld og egenkapital. Utlån og innskudd er fordelt på sektor, næring og fylke. Resultatet viser inntekter og kostnader.
2019-06-12 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Vel 1 av 3 med skolerettet lærerutdanning er ikke i skoleverketStatistisk sentralbyrå
I 4. kvartal 2017 var det 109 800 personer i alderen 22?61 år med skolerettet lærerutdanning her i landet. Av disse var det nær 6 700 som ikke var sysselsatt og 33 100 som arbeidet utenfor skoleverket. Eldre lærerutdannede jobber i større grad utenfor skoleverket enn yngre.
2019-06-12 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Stabilt sykefraværStatistisk sentralbyrå
Sykefraværet i 1. kvartal 2019 var på 5,9 prosent, viser sesong- og influensajusterte tall. Dette er tilnærmet uendret fra forrige kvartal og omtrent på samme nivå som de siste årene.
2019-06-12 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Fortsatt prisfall på naturgassStatistisk sentralbyrå
Prisen på naturgass falt for sjuende måned på rad og var hovedgrunnen til at produsentprisene gikk ned med 1 prosent i mai. Høyere priser på petroleumsprodukter bidro i motsatt retning.
2019-06-11 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Norske kommuner sliter med digital kompetanseStatistisk sentralbyrå
I 4 av 10 kommuner er manglende kompetanse et stort hinder for digital utvikling.
2019-06-11 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

KPI ned 0,3 prosent i maiStatistisk sentralbyrå
Konsumprisindeksen (KPI) steg 2,5 prosent fra mai 2018 til mai 2019, mens KPI-JAE økte 2,3 prosent i samme periode. Fra april til mai 2019 gikk KPI ned 0,3 prosent, mens KPI-JAE gikk ned 0,2 prosent.
2019-06-11 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Konsumprisindeksen, mai 2019Statistisk sentralbyrå
Konsumprisindeksen (KPI) beskriver utviklingen i konsumpriser for varer og tjenester etterspurt av private husholdninger bosatt i Norge. Endringen i KPI er et vanlig mål for inflasjon. KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) er et mål for underliggende utvikling i konsumprisene.
2019-06-11 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Harmonisert konsumprisindeks, mai 2019Statistisk sentralbyrå
Harmonisert konsumprisindeks (HKPI) er ein indikator som nyttast til samanlikningar av prisutviklinga mellom europeiske land. Hos Eurostat finn du HKPI for fleire land, samt for EU, Euroområdet og EØS. Gå til statistikken Konsumprisindeksen for meir om prisutviklinga i Noreg.
2019-06-11 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Produsentprisindeksen, mai 2019Statistisk sentralbyrå
Produsentprisindeksen (PPI) måler prisutviklingen på varer i produsentleddet ved salg til det norske markedet og eksport. Statistikken dekker olje og gassutvinning, industri, bergverk, kraftforsyning, vannforsyning og enkelte tjenester.Fra og med indeksen for januar 2019, publisert 11. Februar 2019, er referanseåret til PPI endret til 2015 = 100.  
2019-06-11 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, mai 2019Statistisk sentralbyrå
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands (PIF) måler prisutviklingen i første omsetningsledd i det norske markedet. Det vil si varer fra norsk produksjon solgt i Norge og importerte varer.Fra og med indeksen for januar 2019 som ble publisert 11. Februar 2019 er referanseåret til PIF endret til 2015.  
2019-06-11 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Digitalisering i kommuneneStatistisk sentralbyrå
I 2018 ble SSBs undersøkelse «Bruk av IKT i staten» utvidet til «Bruk av IKT i offentlig sektor» ved å omfatte kommuner og fylkeskommuner i tillegg til statlige virksomheter.
2019-06-11 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Landbrukets egen nedbygging av jordbruksarealStatistisk sentralbyrå
SSB har gjort en analyse av nedbygd jordbruksareal på landbrukseiendommer, med spesielt fokus på nedbygginger som kan knyttes til jordbruksproduksjon og som kan betegnes som landbrukets egen nedbygging.
2019-06-11 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, april 2019Statistisk sentralbyrå
Målet med omsetningsstatistikken er å kartlegge nivået og utvikling av omsetning innen olje- og gassutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning fordelt på hjemme- og eksportmarked.
2019-06-07 08:00:00  Vis artikkel   Si din mening i denne saken!   

ActiveSystems - Nyheter fra Statistisk sentralbyråDenne tjenesten er levert av ActiveSystems.