ActiveSystems Hjem
Vis liste over alle byer
Søk
BilderButikkNyheterSpillVæretWebmailBoligLeieTorgetJobbOm Oslo
ActiveSystems Utdanningsdirektoratet
Overskrift:Utdanningsdirektoratet
URL:http://www.utdanningsdirektoratet.no/
Kategori:Utdanning
Kilde:Alle domener
Sist endret:2013-02-26 20:09:18
Beskrivelse:Ansatte og oppgaver fra Læringssenteret og Sentraladministrasjonen i det statlige spesialpedagogiske støttesystemet (Statped) ble overført til direktoratet, i tillegg til enkelte forvaltningsoppgaver og ansatte fra UFD. Utdanningsdirektoratet er et viktig virkemiddel i den nasjonale utdanningspolitikken. Hovedoppgaven er å utvikle og sikre elevenes og lærlingenes rettigheter til en grunnopplæring av høy kvalitet, tilpasset den enkeltes behov. Utdanningsdirektoratets viktigste virkemidler er kunnskap, lover, forskrifter, læreplaner, utviklingstiltak og dokumentasjon. Direktoratet skal legge rammer, gi handlingsrom og støtte opp under den læring som foregår daglig i de mange tusen læresteder. Utdanningsdirektoratet er UFDs utøvende organ. Direktoratet skal følge opp Stortingets, Regjeringens og UFDs beslutninger. Utdanningsdirektoratet skal dokumentere tilstanden i norsk grunnopplæring – et nødvendig utgangspunkt for en kontinuerlig kvalitetsutvikling. Utdanningsdirektoratet skal være en tydelig medspiller for alle instanser og nivåer i utdanningsnorge: - Elever og lærlinger - Skole og fagopplæring, lærere og skoleledere - Skoleeiere - Statlig utdanningsadministrasjon (UFD og Utdanningsdirektoratet, Fylkesmannen)

Denne tjenesten er levert av ActiveSystems.